Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

W tym roku żywność ma zdrożeć o 3-4 proc.

Z najnowszego raportu Instytutu można się dowiedzieć, że czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen żywności w II kwartale br. będzie spodziewany większy popyt, związany z organizowaniem Euro 2012. Z tego względu sezonowy spadek cen żywności może być mniejszy niż przed rokiem. W opinii ekspertów, w końcu pierwszego półrocza 2012 r. ceny żywności mogą być o 4-5 proc. wyższe niż w grudniu 2011 r. W IV kwartale 2012 r. prawdopodobnie będą one rosły dużo wolniej niż rok wcześniej z powodu mniejszego popytu wewnętrznego, mocniejszego złotego oraz spodziewanego słabszego wzrostu cen surowców rolnych na rynkach światowych.

IERIGŻ zaznacza, że wszystko zależy od warunków pogodowych, tempa wzrostu gospodarki światowej, sytuacji finansowej w krajach strefy euro, kursu złotego i światowych cen surowców energetycznych. W przypadku zaostrzenia kryzysu możliwe jest osłabienie złotego i przyspieszenie dynamiki wzrostu cen żywności powyżej prognozowanego wskaźnika. Eksperci przewidują, że w tym roku spadnie w Polsce konsumpcja żywności. Przede wszystkim dotyczy to produktów zbożowych oraz ziemniaków. Spodziewany jest też spadek spożycia wieprzowiny i tłuszczów zwierzęcych. Obniży się spożycie ryb, jaj i wołowiny.

Możliwy jest niewielki wzrost konsumpcji tłuszczów roślinnych. Zwiększy również się konsumpcja drobiu. Pogorszenie sytuacji na rynku mięsa czerwonego i spodziewany wzrost produkcji mleka będą sprzyjać wzrostowi spożycia artykułów mleczarskich. Wzrośnie spożycie cukru. Przypuszczalnie bedzie większa konsumpcja owoców i warzyw, przy założeniu, że tegoroczne zbiory nie będą mniejsze od ubiegłorocznych.

Słowa kluczowe: ceny, warzywa, owoce, konsumenci
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE