Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Zużywamy coraz więcej nawozów mineralnych

Najbardziej popularne i stosowane przez 83 proc. gospodarstw rolnych są nawozy azotowe, ich zużycie w 2011 r. wzrosło o 5,2 proc. Wysiano także więcej nawozów fosforowych i potasowych. Takie dane wynikają z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ponad połowa polskich gospodarstw zastosowała w zeszłym roku nawozy wieloskładnikowe (NPK), ale tylko 8,3 proc. rolników wysiało nawozy wapniowe, które odkwaszają glebę i wpływają na wzrost plonowania. Poziom zużycia nawozów mineralnych obecnie przewyższa ponad 3-krotnie poziom zużycia nawozów wapniowych.

Eksperci podają, że utrzymuje się nadal zróżnicowanie poziomu nawożenia między województwami. Najniższe nawożenie mineralne jest w województwie podkarpackim - 67,7 kg NPK/ha użytków rolnych, a najwyższe w opolskim - 232,4 kg NPK/ha. Natomiast najmniej nawozów wapniowych zużywa się w południowo-wschodniej Polsce. Z powodu większego zapotrzebowania oraz wzrostu światowych cen nawozów mineralnych średnioroczne ceny tych nawozów w kraju wzrosły w 2011 r. o 19,6 proc. w porównaniu z 2010 r.

Sprzedaż środków ochrony roślin zarówno z produkcji krajowej, jak i z importu wyniosła w 2010 r. 19,4 tys. ton w przeliczeniu na substancję aktywną i była o 5,2 proc. wyższa niż w 2009 r. Sprzedaż preparatów z produkcji krajowej zmniejszyła się o prawie 30 proc., a importowanych wzrosła o ponad 24 proc. Według IERiGŻ, sprzedaż środków ochrony roślin w 2011 r. była o w Polsce 10 proc. wyższa w porównaniu z 2010 r.

Słowa kluczowe: nawożenie azotem, rolnictwo
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE