Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Wzrosną dotacje państwa do ubezpieczeń rolniczych

Nowe prawo podnosi stawki taryfowe uprawniające producentów rolnych do dotacji z budżetu państwa z 3,5 i 5 proc. do 9 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

Ustawa przewiduje wprowadzenie preferencji z tytułu zawierania przez producenta rolnego umowy na pakiet ryzyk, do których stosowana jest dopłata. Proponowane są stawki dopłaty do 65 proc. składki, tak więc 35 proc. pokrywałby rolnik, pod warunkiem, że maksymalne stawki sumy ubezpieczenia nie byłyby przekroczone.

W ocenie ministerstwa rolnictwa, potrzeba zmiany ustawy wynikała z problemów spowodowanych niskim stopniem ubezpieczeń upraw w Polsce, które w sytuacji nawiedzających rolników coraz częściej różnego rodzaju kataklizmów, powinno być koniecznością.

Nowelizacja ustawy zawiera definicję suszy. Susza będzie oznaczać "szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb".

Od 21 maja do 20 października minister rolnictwa w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, będzie ogłaszał wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa.

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE