Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Nie tylko na Haloween - dynia

Ponieważ dynia należy do roślin ciepłolubnych, temperatury poniżej 10 °C mogą prowadzić do niekorzystnych zmian jakościowych jak i też zwiększają podatność na gnicie, w szczególności spowodowane przez grzyby Alternaria. Ponieważ skórka u dyni jest dobrze wykształcona i mało przepuszczalna dla wody (małe straty na skutek transpiracji), warzywo to nie wymaga szczególnie wysokiej wilgotności względnej powietrza. Atmosfera zawierająca ponad 75% względnej wilgotności powietrza sprzyja procesom gnicia i stratom przez nie powodowanym.


Owoce dyni przeznaczone do przechowywania powinny być zbierane w pełnej fazie dojrzałości, możliwie późno, być starannie zbierane i transportowane jak i też być wolnymi od uszkodzeń mechanicznych, bez oznak żerowania owadów oraz być wolne od chorób. Ważna jest również obecność szypułki owocowej długości około 2-3, która powinna być zaschnięta. Długi okres przechowywania może też prowadzić do bardziej wyrazistego smaku dyni ze względu na utratę wody i koncentrację składników w niej zwartych. Do przechowywania zaleca się regały lub paleto-skrzynie wyściełane miękkim materiałem.

Owoce dyni zaleca się przechowywać w temperaturze 10 °C przy 60-70% wilgotności względnej powietrza. W takich warunkach owoce dyni, w zależności od odmiany, mogą być przechowywane od 2 do 6 miesięcy. Praktyka wykazała, że krótki okres dojrzewania pozbiorczego bezpośrednio po zbiorze, rzędu 1 tygodnia, w warunkach 15 do 20 °C pozytywnie wpływa na jakość i zdolność przechowalniczą dyni olbrzymiej.

Do przechowywania nadają się chłodnie z chłodzeniem przy zastosowaniu powietrza zewnętrznego lub nawet suche i chłodne pomieszczenia. Podczas przechowywania najczęściej występującymi chorobami jest czarna zgnilizna (Didymella bryoniae) i pleśń spowodowana przez Alternaria.

Boettcher, H. & Belker, N. (1996): Handbuch der Lebensmitteltechnologie: Frischhaltung und Lagerung von Gemuese. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 223-227. Gajewski, M. (2001): Przechowywanie warzyw. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 54, 153-154.

 

Słowa kluczowe: dynia
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem