Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Eksport kapusty po III kw. 2020 r.

Wolumen eksportu kapusty (kategoria CN 070490 - Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone) w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniósł 40,9 tys. ton, a jego wartość 77,7 mln zł. Oznacza to znaczący spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku eksport w omawianej kategorii wyniósł 46,3 tys. ton oraz 109,9 mln zł. Daje to spadek wolumenu w relacji rok do roku o 5,4 tys. ton, czyli o 11,7 procent oraz spadek wartości o 32,2 mln zł, czyli o 29,3 procent.

Średnia cena eksportowanych z Polski warzyw z omawianej kategorii wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 1,90 zł/kg wobec poziomu 2,37 zł/kg w analogicznym okresie roku 2019, co oznacza spadek rok do roku zaledwie o 19,8 procent.

Oczywiście kategoria ta jest zagregowana i obejmuje grupę warzyw o zróżnicowanych cenach, wobec czego powyższa informacja ma tylko wartość o tyle, że pokazuje kierunek zmian. Dla podkategorii „kapusta biała i czerwona” cena średnia zmieniła się z 2,29 zł/kg na 1,48 zł/kg, czyli spadła o 35,4 procent. Przy czym udział eksportu kapusty białej i czerwonej w eksporcie ogółem w całej kategorii CN 070490 wzrósł z 47 procent do 55 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu kapusty z Polski między pierwszymi trzema kwartałami 2019 roku i takim samym okresem roku 2020, to należy odnotować zmianę lidera i spadek eksportu do pozostałych największych odbiorców z pierwszej piątki.

Na miejsce pierwsze z drugiego awansowała Słowacja i jako jedyny doży odbiorca odnotowała ona wzrost wolumenu – z 8,8 do 9,4 tys. ton.

Na miejsce drugie z pierwszego spadły Czechy przy redukcji wolumenu z 11,1 do 8,9 tys. ton.

Na miejscu trzecim pozostała Białoruś przy spadku wolumenu z 6,3 do 3,4 tys. ton.

Na pozycji czwartej utrzymała się Litwa przy redukcji wolumenu z 3,7 do 2,9 tys. ton.

Na miejscu piątym pozostały Niemcy ze spadkiem wolumenu z 3,3 do 2,9 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

1 144 056

2 374 945

538 353

598 314

Belgia

55 045

151 619

34 130

37 938

Białoruś

3 383 416

6 291 723

1 450 972

1 597 574

Bułgaria

11 072

27 204

6 368

6 899

Chorwacja

35 396

79 660

18 009

20 823

Cypr

22 000

28 003

6 178

6 710

Czechy

8 930 333

15 815 615

3 604 861

4 003 921

Dania

1 615

4 734

1 064

1 214

Estonia

590 675

1 039 204

237 294

265 119

Finlandia

36 705

85 646

18 901

20 540

Francja

35 648

62 349

14 598

16 082

Grecja

18 500

51 493

11 653

12 707

Hiszpania

21 776

7 121

1 655

1 805

Holandia

340 731

1 035 978

238 514

263 315

Irlandia

144 452

509 650

115 119

128 264

Kazachstan

48 030

83 291

19 494

21 644

Kosowo

12 000

24 771

5 797

6 262

Litwa

2 869 783

6 229 481

1 420 399

1 582 827

Luksemburg

38

473

106

117

Łotwa

1 678 533

3 420 521

775 085

862 215

Mołdawia

135 455

273 638

62 513

70 677

Niemcy

2 203 738

5 256 509

1 196 376

1 324 826

Norwegia

1 205 742

2 627 196

597 416

657 853

QQ w ramach handlu z kr.trzecimi

168

287

64

71

Rumunia

1 580 110

2 184 877

505 037

561 189

Serbia

20 304

64 138

14 225

15 826

Słowacja

9 353 813

15 865 510

3 600 335

4 032 754

Słowenia

710 279

877 051

203 225

225 798

Stany Zjednoczone

10

945

223

247

Szwajcaria

63 360

144 213

33 423

36 516

Szwecja

1 038 895

2 851 963

647 111

716 061

Ukraina

97 613

437 406

101 938

112 706

Węgry

1 715 295

2 392 703

544 178

600 023

Wielka Brytania

2 110 030

4 724 948

1 055 062

1 164 724

Włochy

1 265 954

2 676 377

609 304

683 707

RAZEM

40 880 570

77 701 242

17 688 980

19 657 268

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE