Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport kapusty po III. kw. 2018 r.

Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię CN 070490 "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone". oznacza to, że mamy do czynienia z wartościami zagregowanymi, co utrudnia ocenę sytuacji.

Wolumen eksportu kapusty po trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 54,5 tys. ton, a jego wartość 82,9 mln zł. Oznacza to, że w samym trzecim kwartale eksport w tej kategorii wyniósł 12,9 tys. ton i 25,0 mln zł. To słaby wynik i widać tę słabość również w relacji rok do roku.

Po trzech kwartałach roku 2017 eksport w tej kategorii wyniósł bowiem 81,6 tys. ton oraz 123,9 mln zł. Oznacza to znaczący spadek tego eksportu w relacji rok do roku. Wolumen w tym ujęciu zmalał aż o 27,1 tys. ton, czyli 33,2 procent, a wartość eksportu skurczyła się o 41,0 mln zł, czyli o 33,1 procent. Jak widać w obu ujęciach eksport kapusty w omawianym okresie był o jedną trzecią niższy niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o różnice w geograficznej strukturze eksportu w tej kategorii między trzema kwartałami lat 2017 i 2018, to drastycznie spadł wolumen eksportu do największego odbiorcy polskiej kapusty – na Białoruś, spadek z 23,1 do 12,6 tys. ton. Spadł też eksport do zdecydowanej większości znaczniejszych unijnych odbiorców polskiej kapusty. Eksport do Czech zmalał z 15,2 do 13,1 tys. ton, na Słowację z 11,3 do 7,2 tys. ton, do Niemiec z 7,5 do zaledwie 2,9 tys. ton, na Litwę z 5,9 do 3,7 tys. ton, do Rumunii z 3,0 do 2,5 tys. ton, a na Węgry z 2,5 to 1,1 tys. ton. Nieznacznie wzrósł tylko eksport do Włoch – z 1,3 do 1,6 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

102

678

158

182

Austria

1 297 750

2 045 837

482 965

581 850

Belgia

9 989

41 033

9 578

11 216

Białoruś

12 638 144

16 372 033

3 916 056

4 785 846

Bułgaria

29 940

36 919

8 686

10 351

Chorwacja

929 599

859 683

204 927

247 086

Cypr

3 400

3 958

922

1 067

Czechy

13 068 781

20 577 229

4 860 851

5 816 968

Dania

92 748

225 168

53 644

63 500

Estonia

653 430

1 178 423

277 542

331 178

Finlandia

34 673

99 774

23 555

28 227

Francja

31 787

20 682

4 943

6 021

Grecja

262 362

215 258

50 213

58 774

Hiszpania

77 363

213 908

50 638

61 222

Holandia

198 184

486 265

115 003

138 966

Irlandia

62 091

244 123

57 518

68 637

Kazachstan

117 600

179 918

42 845

52 281

Litwa

3 704 681

6 994 341

1 655 620

1 989 664

Łotwa

605 514

1 014 133

237 876

281 401

Macedonia

32 687

61 061

14 507

17 849

Malta

3 480

5 149

1 193

1 379

Mołdawia

521 509

238 942

57 281

70 506

Niemcy

2 940 137

5 489 375

1 292 471

1 536 570

Norwegia

979 518

2 125 557

504 989

611 662

Rumunia

2 535 586

3 986 006

937 916

1 120 425

Serbia

90 372

87 339

20 660

25 366

Słowacja

7 199 841

9 215 520

2 169 832

2 582 041

Słowenia

1 019 235

1 057 418

249 271

297 849

Szwecja

660 663

1 718 811

404 978

481 412

Ukraina

362 061

468 145

111 809

136 493

Węgry

1 050 523

1 209 396

285 066

340 336

Wielka Brytania

1 215 873

2 906 674

685 018

815 895

Włochy

1 570 041

3 184 317

748 881

889 267

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

518 000

342 972

82 238

100 317

RAZEM

54 517 664

82 906 045

19 619 650

23 561 804

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE