Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport mrożonych czarnych jagód w 2021 r.

Wolumen eksportu z Polski czarnych jagód mrożonych (kategoria CN 08119050 - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł po w 2021 roku 15,1 tys. ton, a jego wartość 206,1 mln zł. Oznacza to wzrost importu w tej kategorii zarówno – niewielki w ujęciu ilościowym oraz duży w ujęciu wartościowym.

W 2020 roku eksport jagód mrożonych wyniósł 14,7 tys. ton i 172,9 mln zł. Oznacza to wzrost wolumenu rok do roku o 0,4 tys. ton, czyli o 2,8 procenta oraz wzrost wartości o 33,2 mln zł, czyli o 19,2 procenta.

Cena średnia eksportowanych z Polski mrożonych czarnych jagód (liczona jako iloraz wartości tego importu ogółem przez jego ilość ogółem) wyniosła w  2021 roku 13,63 zł/kg wobec tej z analogicznego okresu roku 2020 wynoszącej 11,76 zł/kg. Daje to wzrost ceny średniej rok do roku o 15,9 procent.

Przy czym należy zauważyć, iż wskaźnik ten jest zaburzony przez nieproporcjonalnie niską cenę jednego z importerów – Białorusi (2,37 zł/kg), która odgrywa pewną rolę w ogólnym bilansie. Co prawda udział ilościowy Białorusi znacząco w tej kategorii spadł rok do roku (z 6,2 procent polskiego eksportu mrożonych jagód ogółem do 3,5 procent), ale wpływ tej zaniżonej ceny białoruskiej wciąż jest znaczący.

W rankingu odbiorców polskich mrożonych jagód, w  2021 względem roku 2020, na pierwszym miejscu umocniły się Niemcy zwiększając wolumen z 3,6 do 4,1 tys. ton.

Na miejscu drugim utrzymała się Francja przy spadku wolumenu z 2,6 do 2,4 tys. ton.

Na pozycję trzecią z czwartej awansowała Holandia zwiększając wolumen z 0,9 do 1,7 tys. ton.

Na miejsce czwarte z szóstego awansowała Szwecja przy wzroście wolumenu z 0,9 do 1,2 tys. ton.

Na miejsce piąte z siódmego awansowała zaś Norwegia, ale przy spadku wolumenu z 0,9 do 0,7 tys. ton.

Z miejsca trzeciego na czternaste spadła Litwa, dokąd eksport spadł z 1,0 do 0,2 tys. ton.

Z pozycji piątej na ósmą spadła Białoruś redukując wolumen z 0,9 do 0,5 tys. ton.

Najtaniej mrożone jagody w  2021 roku, jeśli chodzi o pięciu największych odbiorców, Polska eksportowała do Szwecji, po 12,35 zł/kg średnio. Najdrożej owoce te eksportowano w omawianym okresie do Norwegii – po średniej cenie 16,72 zł/kg, a cena średnia dla największego odbiorcy – dla Niemiec, wyniosła 13,81 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Australia

60 874

968 512

211 717

248 472

Austria

502 211

7 038 017

1 545 256

1 848 440

Azerbejdżan

906

16 318

3 584

4 303

Belgia

647 450

8 884 560

1 942 558

2 299 180

Białoruś

532 100

1 261 278

275 557

326 560

Bułgaria

65 545

1 078 891

233 568

271 047

Chorwacja

17 910

295 633

64 855

77 733

Cypr

5 000

49 734

10 968

13 252

Czechy

428 342

5 760 408

1 265 672

1 507 188

Dania

710 759

9 101 037

1 993 657

2 367 188

Estonia

940

10 862

2 376

2 820

Finlandia

79 905

1 167 945

254 135

298 422

Francja

2 430 419

37 239 197

8 145 829

9 653 267

Grecja

22 292

237 699

52 329

62 639

Gruzja

1 440

25 443

5 493

6 332

Hiszpania

16 110

263 561

57 856

69 145

Holandia

1 695 907

22 142 031

4 839 286

5 718 956

Indie

32 000

466 795

103 700

126 143

Irlandia

36 353

627 410

137 126

163 425

Izrael

43 280

652 165

141 524

167 258

Katar

1 056

22 942

5 096

6 214

Kazachstan

599

11 226

2 465

2 935

Litwa

202 907

2 488 061

547 956

653 625

Luksemburg

0

35

8

9

Łotwa

110 796

1 517 560

332 980

398 093

Mołdawia

4 705

88 130

19 418

23 268

Niemcy

4 088 926

56 475 718

12 362 872

14 647 102

Norwegia

748 218

12 508 629

2 736 980

3 249 308

Portugalia

60 480

823 218

178 064

204 611

Rosja

203

3 063

666

785

Rumunia

2 968

33 273

7 243

8 519

Serbia

506 766

6 976 794

1 527 575

1 816 094

Singapur

9 235

109 016

23 939

28 953

Słowacja

33 772

467 607

102 376

122 257

Szwajcaria

227 920

3 556 383

776 720

911 631

Szwecja

1 208 529

14 928 733

3 280 360

3 907 538

Turcja

41 290

548 639

119 409

140 047

Węgry

5 070

266 547

58 523

68 596

Wielka Brytania

94 118

1 421 712

308 871

361 593

Włochy

437 892

6 496 475

1 419 304

1 676 296

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

936

21 874

4 757

5 604

RAZEM

15 116 129

206 053 131

45 102 628

53 464 848

Źródło: dane GUS

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE