Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Polscy specjaliści pomogą uzbeckim rolnikom

Ambasador Uzbekistanu Bahrom Babajew spotkał się z dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. Dorotą Konopacką oraz właścicielem największej polskiej firmy sadowniczej zajmującej się uprawą sadzonek roślin sadowniczych i jagodowych ARNO Ryszardem Nowakowskim, podała agencja informacyjna Dunyo.

 

Celem spotkania jest nawiązanie partnerstwa pomiędzy Polskim Instytutem Ogrodnictwa a Instytutem Badawczym Ogrodnictwa, Uprawy Winorośli i Winiarstwa im. akademika M. Mirzajewa dla uzbeckich specjalistów w celu zbadania europejskich doświadczeń, najnowszych technologii i praktyk rolniczych.

 

Programy badawcze Instytutu Polskiego obejmują wszystkie dziedziny związane z nauką i praktyką produkcji owoców, warzyw, roślin ozdobnych i pszczół: od badań podstawowych z zakresu fizjologii, biochemii i biologii molekularnej po biotechnologię, hodowlę nowych gatunków, ochronę puli genowej, agronomia, choroby roślin, przechowywanie i przetwórstwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, inżynieria rolnicza, ekonomika i marketing.

 

Przedstawiciele Instytutu planują udział w Międzynarodowej Wystawie Maszyn Rolniczych, Ogrodnictwa, Gospodarki Szklarniowej, Uprawy Roślin i Zwierząt Gospodarskich AgroExpoUzbekistan, która odbędzie się w marcu 2022 roku w Taszkencie. W związku z tym zaproponowano wcześniejsze uzgodnienie projektu umowy dwustronnej i podpisanie jej w Taszkencie w ramach ww. wystawy.

 

Według polskich ekspertów Uzbekistan ma wszystko, co niezbędne do rozwoju tej branży – żyzne grunty, nawozy organiczne i mineralne wysokiej jakości oraz wykwalifikowanych specjalistów, ale wciąż brakuje wiedzy na temat zaawansowanych środków agrotechnicznych dla całego sezonu wegetacyjnego, dzięki czemu z 1 hektara sadu jabłoniowego w Polsce zbiera się 80-100 ton owoców.

 

W tym celu zaproponowano zawarcie w przyszłym porozumieniu specjalnej klauzuli o organizacji przykładowego intensywnego sadu w Instytucie Naukowym im. M. Mirzajewa (3-5 ha), na podstawie której polscy specjaliści - naukowcy i praktycy - może prowadzić seminaria edukacyjne i kursy doszkalające dla uzbeckich specjalistów w celu zapoznania ich z najlepszymi praktykami w Polsce i Europie w tym zakresie.

Jednocześnie nie wyklucza się możliwości sfinansowania pewnej części projektu z dotacji unijnych oraz pomocy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Strony uzgodniły zorganizowanie w październiku br. wizyty kierownictwa Agencji Rozwoju Gospodarki Szklarniowej i Intensywnego Ogrodnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa Uzbekistanu oraz Instytutu Badawczego im. M. Mirzajewa w Polsce w celu zapoznania się z działalnością Polskiego Instytutu Badawczego oraz działalnością szkółki produkcji sadzonek w celu opracowania strategii współpracy ze stroną polską.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE