Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Produkcja mrożonek i soków 2020 r.

Analizujemy dane GUS dla całego roku 2020 i produkcji mrożonych warzyw i owoców oraz soków warzywnych i owocowych a także marynat warzywnych. W tym okresie widać spadek w sektorze produkcji soków, mrożonych warzyw oraz szczególnie mrożonych owoców w relacji do roku 2019. Tylko w kategorii marynat warzywnych GUS odnotował wzrost produkcji rok do roku.

W 2020 roku w Polsce wyprodukowano 511 tys. ton warzyw mrożonych i było to 97,9 procent produkcji z tego samego okresu roku 2019. Po trzech kwartałach wskaźnik ten wynosił 94,3 procent. Można stąd wnioskować o dobrej końcówce roku w tym sektorze, bo dynamika tej produkcji się poprawiła.

Jeśli chodzi o produkcję mrożonych owoców (włączając orzechy), to wedle danych GUS wyniosła ona w  2020 roku 329 tys. ton, co stanowiło 91,8 procent poziomu produkcji w tej kategorii w  roku 2019. Po trzech kwartałach roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 88,2 procent, co oznacza, iż produkcja mrożonych owoców, aczkolwiek wciąż niższa rok do roku, w okresie zimowym także się poprawiła.

Jeśli chodzi o soki owocowe i warzywne, to w  2020 roku wyprodukowano ich 9 497 tys. hektolitrów i było to 94,4 procent wolumenu z  zeszłego roku. W tej kategorii także odnotowujemy poprawę dynamiki w ostatnich miesiącach 2020 roku, jako że wskaźnik ten po trzech kwartałach wynosił 90,9 procent. A więc straty do zeszłego roku i tu zostały zmniejszone.

Zestawienie GUS obejmuje jeszcze produkcję marynat warzywnych, których w  2020 roku wyprodukowano 51 084 tony i było to 124,4 procent poziomu produkcji z  roku 2019. W tej kategorii przewaga nad zeszłym rokiem zwiększyła się, bo wskaźnik ten po trzech kwartałach wynosił 120,8 procent.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE