Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Prognozy dla rynku jabłek i gruszek w Europie na sezon 2023/2024

W dniach 2-4 sierpnia 2023 roku w regionie Trentino we Włoszech odbędzie się 48. edycja dorocznej konferencji Prognosfruit, najważniejszego branżowego wydarzenia poświęconego prognozom produkcji i rynku jabłek i gruszek w Europie. Organizatorami są WAPA (World Apple and Pear Association) oraz włoskie stowarzyszenie APOT (Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini). Spodziewanych jest około 300 uczestników z całej Europy i świata.

Podczas konferencji przedstawione zostaną szczegółowe prognozy produkcji jabłek i gruszek na sezon 2023/2024 w Europie, obejmujące zarówno główne kraje producenckie jak i rynki wschodzące. Eksperci oceniają, że pomimo rosnących kosztów produkcji i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych, pierwsze wskaźniki zarówno dla jabłek i gruszek zapowiadają się bardzo obiecująco. Przewidywany jest wzrost podaży, a co za tym idzie - stabilizacja cen dla konsumentów.

Prelegentami będą przedstawiciele czołowych krajów producenckich takich jak Polska, Włochy, Francja, Niemcy, a także rynków eksportowych - USA, Chin i Indii. Poruszone zostaną tematy rosnącego rynku produktów ekologicznych, oczekiwań konsumentów wobec cech jakościowych owoców oraz wpływu inflacji i zmieniających się trendów zakupowych na popyt.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznać kulisy największej organizacji producenckiej owoców w regionie - Melinda oraz zapoznać się z lokalnym dziedzictwem kulturowym Trentino. Wydarzenie to stanowi świetną okazję dla przedstawicieli branży do wymiany informacji, nawiązania kontaktów biznesowych i przygotowania strategii na nadchodzący sezon owocowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji Prognosfruit 2023, proszę kontaktować się z:

 

WAPA (World Apple and Pear Association) Rue de Trèves 49-51 bte 8, 1040 Brussels, Belgium Tel: +32 2 777 15 80 Email: wapa|wapa-association.org| style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; color: rgb(80, 74, 147); cursor: pointer;"|wapa|wapa-association.org

Lub

APOT (Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini) Email: prognosfruit|apot.it| style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; color: rgb(80, 74, 147); cursor: pointer;"|prognosfruit|apot.it Tel: + 39 0461 824326

Słowa kluczowe: wapa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem