Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "wapa"
2021-06-02 09:29:00
WAPA - запасы груши, май 2021 года.
WAPA опубликовала обновленную оценку запасов груши. По состоянию на 1 мая 2021 года запасы Европейского союза
2021-06-02 09:31:00
WAPA - запасы яблок , май 2021 г.
По оценкам WAPA, запасы яблок по состоянию на 1.05.2021 в обследованных странах ЕС составили 1 313 305 тонн (исключая
2021-06-02 09:35:00
WAPA - Apple stocks, May 2021
WAPA estimates that apple stocks as of 1.05.2021 in the EU countries surveyed amounted to 1,313,305 tonnes (excluding Portugal). Recall that stocks on 1.04.2021 were estimated at 1,922,817 tonnes.
2021-06-02 08:00:00
WAPA – zapasy gruszek, maj 2021 r.
WAPA opublikowała zaktualizowane szacunkowe dane na temat zapasów gruszek. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej (plus Szwajcaria) to zapasy tych owoców, wedle stanu na 1
2021-06-02 09:25:00
WAPA - pear stocks, May 2021.
WAPA has published an updated estimate of pear stocks. As for the European Union countries (plus Switzerland), stocks of this fruit, as of 1 May 2021, amounted to 147,579 tonnes. The vast majority
2021-06-01 11:00:00
WAPA – zapasy jabłek, maj 2021 r.
Według szacunków WAPA stan zapasów jabłek na dzień 1.05.2021 roku w objętych badaniem krajach EU wynosił 1.313.305 ton (bez Portugalii). Przypomnijmy, że stan
2021-05-13 09:00:00
Jabłka Gloster znów w tyle
W tym roku kwiecień przyniósł spadek aktywności w handlu jabłkami. Popyt na te owoce w eksporcie okazał się znacznie gorszy niż ten z marca. Początek maja zaś
2021-05-12 12:00:00
Jabłek Gala jest więcej niż rok temu, ale…
Zapasy Gali w UE są rekordowo wysokie, wynika z danych WAPA. Na 1 kwietnia 2021 roku było to 120,5 tys. ton o 18 procent więcej niż rok wcześniej. W Polsce na ten dzień
2021-05-10 11:00:00
Red Jonaprince – maj na razie bez poprawy
Liczby potwierdzają, że w marcu „zejście” jabłek odmiany Red Jonaprince z polskich magazynów było lepsze niż w lutym. W lutym br. było to, według
2021-05-07 10:46:00
What prices for Golden Delicious apples in the Polish market ?
WAPA data (apple stocks on 1 April 2021) confirmed that March was a very good month for the apple trade, including the Golden variety. In the EU (plus Switzerland and the UK), stocks of the
2021-05-07 10:51:00
Какие цены на яблоки Голден Делишеc на польском рынке?
Данные WAPA (запасы яблок на 1 апреля 2021 года) подтвердили, что март был очень хорошим месяцем для торговли
2021-05-07 08:00:00
Jakie ceny jabłek Golden Delicious?
Dane WAPA (stan zapasów jabłek na 1 kwietnia 2021 roku) potwierdziły, że marzec był bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o handel jabłkiem, w tym odmianą Golden.
2021-05-05 08:00:00
WAPA – zapasy gruszek, kwiecień 2021 r.
WAPA opublikowała zaktualizowane szacunkowe dane na temat zapasów gruszek. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej (plus Szwajcaria) to zapasy tych owoców, wedle stanu na 1
2021-05-05 09:07:00
WAPA - pear stocks, April 2021.
WAPA has published an updated estimate of pear stocks. As for the European Union countries (plus Switzerland), stocks of this fruit, as of 1 April 2021, amounted to 273,473 tonnes. The vast
2021-05-05 09:09:00
WAPA - запасы груши, апрель 2021 года.
WAPA опубликовало обновленные оценки запасов груши. Что касается стран ЕС (плюс Швейцария), то запасы груши
2021-05-04 09:00:00
WAPA – zapasy jabłek, kwiecień 2021 r.
Według szacunków WAPA stan zapasów jabłek na dzień 1.04.2021 roku w objętych badaniem krajach EU wynosił 1.922.817 ton (bez Portugalii). Przypomnijmy, że stan
2021-05-04 10:51:00
Запасы яблок WAPA, апрель 2021 года
По оценкам WAPA, запасы яблок по состоянию на 1.04.2021 в обследованных странах ЕС составили 1 922 817 тонн (за
2021-05-04 10:53:00
WAPA - Apple stocks, April 2021
WAPA estimates that apple stocks as of 1.04.2021 in the EU countries surveyed amounted to 1,922,817 tonnes (excluding Portugal). Recall that stocks on 1.03.2021 were estimated at 2,700,020 tonnes.
2021-04-12 10:58:00
Польша - яблоки сорта Идарет намного дешевле, чем год назад.
В сезоне 2019/2020 гг. зима и начало весны принесли значительный рост спроса на яблоки сорта Idared и, как
2021-04-12 10:52:00
Idared in Poland much cheaper than a year ago
In the 2019/2020 season, winter and the beginning of spring brought a significant increase in demand for Idared apples and, consequently, an increase in their prices. The upward trend accelerated
2021-04-09 12:00:00
Idared dużo taniej niż przed rokiem
W sezonie 2019/2020 zima i początek wiosny przyniosły znaczący wzrost popytu na jabłka odmiany Idared, a w konsekwencji wzrost ich cen. Trend wzrostowy przyspieszył jeszcze
2021-04-08 10:29:00
Red Jonaprince - what are the prices and stocks of this variety in Poland?
February saw a deterioration in the pace of apple sales in Poland, which is also apparent from WAPA data published in recent days showing the state of apple stocks in Europe, including Poland.
2021-04-08 10:31:00
Red Jonaprince - какие цены и запасы этого сорта яблок в Польше?
В феврале наблюдалось снижение темпов продаж яблок в Польше, что также видно из опубликованных в последние
2021-04-07 13:00:00
Red Jonaprince – jakie ceny i zapasy tej odmiany?
Luty przyniósł pogorszenie tempa sprzedaży jabłek w Polsce i widać to również w danych WAPA opublikowanych w ostatnich dniach, a pokazujących stan
2021-04-06 12:00:00
Jabłka Golden Delicious – ceny, zapasy
Z informacji, które płyną od sadowników wynika, że w marcu handel jabłkami deserowymi zaktywizował się. Zwłaszcza widać to było w eksporcie. Wzrost popytu objął