Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Światowy eksport borówki w trendzie wzrostowym

2021-10-29 10:00

Według raportu USDA, do 2025 roku eksport borówki w ujęciu pieniężnym wzrośnie do 3 mld USD.

7 największych krajów eksportujących borówki - Peru, Chile, Meksyk, USA, RPA, Polska i Kanada - dostarczyło na światowy rynek borówki o wartości 2,1 mld USD w 2019 r. Od 2016 roku skumulowany wzrost eksportu borówek z tych 7 krajów wynosił średnio 18 procent rocznie.

"Jeśli podaż zewnętrzna tych krajów będzie rosła w średnim tempie 5 procent rocznie w ciągu najbliższych 5 lat, światowy eksport borówki wysokiej wyniesie prawie 3 miliardy dolarów do 2025 roku" - czytamy w raporcie USDA.

Eksperci FAO zauważyli, że od co najmniej 2010 roku nie odnotowano spadku globalnego eksportu borówki wysokiej, a roczny wzrost podaży w latach 2015-2019 wyniesie średnio 46 tys. ton.

Wzrost wysyłki borówki z USA był mniej znaczący. Ogólnie rzecz biorąc, eksport borówki wysokiej wzrósł o 30 procent w ujęciu pieniężnym w latach 2010-2019, przy czym w latach 2014-2017 wzrastał przez cztery kolejne lata. Wielkość wysyłek zmniejszyła się z powodu spadku produkcji tych jagód w kraju. Dla przykładu w 2013 roku wartość eksportu borówek z USA wynosiła 147 mln dolarów, do 2017 roku spadła do 107 mln dolarów, a do 2020 roku wzrosła już tylko do 121 mln dolarów. USA jest czwartym największym eksporterem borówek na świecie po Peru, Chile i Meksyku.

W latach 2010-2019 światowa produkcja borówki amerykańskiej wzrosła z 439 tys. ton do 1 mln ton. W tym czasie liczba krajów uprawiających borówkę wysoką wzrosła z 26 do 30, przy czym w 27 krajach odnotowano wzrost zbiorów borówki.

W 2010 roku w USA (224 tys. ton), Kanadzie (84 tys. ton), Chile (76 tys. ton) i Francji (11 tys. ton) uprawiano rocznie ponad 10 tys. ton borówek. Od 2012 roku liczba krajów, które uprawiają co najmniej 10 000 ton borówek rocznie, stale rośnie, a do 2019 roku co najmniej 11 krajów przekroczy ten próg. Najszybszy wzrost zbiorów odnotowano w Peru, które w 2019 roku zebrało już 125 tys. ton borówek.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE