Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Ukraina – Polska aktywnie promuje swoje ziemniaki

Poziom pracy Biura Inwestycji Polskich, które skupiło się na aktywnej promocji produktów polskich plantatorów ziemniaków na rynku ukraińskim, jest wzorowy i bardzo udany. Dziś strona polska wykorzystuje wszystkie możliwe kanały komunikacji, aby dosłownie „włamać się” na Ukrainę ze swoimi ziemniakami. Ukraińskie ministerstwa i resorty powinny zwrócić uwagę i zapożyczyć takie doświadczenia Polaków przy wprowadzaniu swoich produktów na nowe rynki eksportowe. Opinię tę wyraziła dyrektor wykonawczy UAPK Oksana Rużenkowa w ekskluzywnym komentarzu dla EastFruit podczas Ogólnoukraińskiego Dnia Ziemniaków „Potato Blockchain”, który rozpoczął swoją pracę we wsi Czułakowka w Chersoniu region Ukrainy.

 

Polacy oferują Ukrainie nasiona ziemniaka własnej selekcji, które nie są poszukiwane na ich krajowym rynku.”

Jak zauważa Oksana Rużenkowa, na początku tego roku Polskie Biuro Inwestycji zwróciło się do Ukraińskiego Związku Producentów Ziemniaka (UAPK) o zorganizowanie konferencji internetowej w celu nawiązania kontaktów między dwoma związkami ziemniaczanymi. „Zgodziliśmy się go przeprowadzić z przyjemnością, ale byliśmy zaskoczeni, jak energicznie strona polska poszukuje rynków zbytu na Ukrainie. Trzeba przyznać, że ukraińscy producenci, wyspecjalizowane stowarzyszenia i urzędnicy nie wiedzą, jak zająć takie proaktywne stanowisko ”- wyjaśnia Oksana Rużenkowa.

 

Jednocześnie, zdaniem dyrektora wykonawczego UAPK, Polacy oferowali ziemniaki własnej selekcji, na które na ich rodzimym rynku producenci przemysłowi nie mają dużego popytu, ponieważ lokalni rolnicy wolą uprawiać produkty z nasion niemieckich i holenderskich. Jednocześnie na poziomie państwowym w Polsce wspierane są lokalne firmy hodowlane. „Po konferencji internetowej nastąpił pozytywny moment dla strony polskiej, ponieważ Wołyński SOK ziemniaczany zakupił 6 wysokoskrobiowych odmian ziemniaków o różnych okresach dojrzewania i rozpoczął własne próby odmianowe. To pozytywny moment, ponieważ na Zachodniej Ukrainie buduje się przemysł skrobiowy, który potrzebuje wysokiej jakości surowców do przetwarzania ”- zauważa Oksana Rużenkowa.

 

Dyrektor wykonawczy UAPK poinformował również, że w przeddzień Wszechukraińskiego Dnia Ziemniaka zintensyfikowały się negocjacje Stowarzyszenia ze stroną polską. Zwróciła uwagę, że kilka tygodni temu Białoruś zakazała tranzytu wszystkich owoców i warzyw z Polski i krajów UE na rynek rosyjski. „Proponując nam zawarcie memorandum o współpracy, z polskiej strony ten dokument jest gotowy do podpisania przez przedstawicieli polskich kolei, ministerstw, izb gospodarczych, na czele których stoją byli członkowie polskiego rządu.

 

Z kolei my, jako organizacja publiczna, nie byliśmy gotowi do podpisania takiego dokumentu, ponieważ na Ukrainie takie umowy są zatwierdzane dopiero po negocjacjach na szczeblu właściwych ministerstw i resortów. Niestety w tej chwili na Ukrainie organizacje publiczne nie są na tyle rozwinięte, aby władze państwowe nas natychmiast słuchały i reagowały i w połowie drogi spotykały się z biznesem. Podczas negocjacji powiedzieliśmy, że dobrze rozumiemy intencje strony polskiej, aby sprzedawać swoje produkty na Ukrainie, ale zapytaliśmy ich też, co zamierzają kupić na Ukrainie?

 

Przecież ziemniaki ukraińskie możemy dostarczać również do zakładów przetwórczych w Polsce. A jeśli Polska opowiada się za utworzeniem związku Trójmorza w ramach trzech krajów bałtyckich (Łotwa, Litwa, Estonia), a także Polski i Ukrainy, to w tym zakresie interesuje nas, czy odpowiednie ustawodawstwo fitosanitarne zostanie opracowane, czy ukraińskie ziemniaki będą mogły być sprzedawane w krajach członkowskich Trójmorza bez zbędnych ograniczeń, czy plantatorzy ziemniaków w Polsce i krajach bałtyckich będą mogli lobbować interesy ukraińskich producentów w krajach UE? Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. W dodatku sam fakt, że zostały postawione z naszej strony, jak rozumiemy, wywołał rozczarowanie strony polskiej. Jeśli chodzi o plany Polski dotyczące eksportu owoców i warzyw na Ukrainę, sąsiednie państwo jest gotowe do korzystania nie tylko z transportu drogowego, ale także komunikacji kolejowej, pociągów specjalnych ”- wyjaśnia Oksana Rużenkowa.

 

Poziom pracy Biura Eksportu RP jest godny podziwu, Ukrainie jeszcze do tego daleko.”

Jednocześnie, zdaniem Oksany Rużenkowej, poziom pracy polskiego biura eksportowego jest „godny podziwu”. „Sposób, w jaki państwo to potrafi agresywnie wdzierać się na rynki zagraniczne, wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji, jest jednoznacznie zaskakujący i godny podziwu. Sposób, w jaki Polska reaguje na każdy apel producentów, czasem nawet nie do końca sformułowany, jest przykładem tego, z czego Ukraina powinna się uczyć. Daleko nam do tego. Na przykład UAPK od 3 lat przekonuje własny rząd do ochrony rynku wewnętrznego, odwiedzając siediby różnych ministerstw i resortów, ale niestety jak na razie nie przyniosło to pozytywnego rezultatu. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że dla ochrony rynku wewnętrznego potrzebna jest synergia kilku departamentów - Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa, Państwowej Służby Żywności, Państwowej Służby Żywności, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli stracimy własny rynek krajowy, nikt nie będzie potrzebował dostępu do horyzontów eksportowych ”- Oksana Rużenkowa jest pewna.

 

Z kolei minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Roman Leszczenko, przemawiając na otwarciu Ogólnoukraińskiego Dnia Ziemniaka „Potato Blockchain”, zauważa, że ​​państwo powinno dziś stać się liderem we wspieraniu uprawy ziemniaków. „Mamy synergię z sejmową Komisją Agrarną, która już poparła inicjatywy Ministerstwa na rzecz państwowego wsparcia uprawy ziemniaków. Uruchomiliśmy już mały program wsparcia przemysłu, który obejmuje takie obszary jak rekompensaty za budowę przechowalni ziemniaków, wsparcie dla segmentu przetwórczego. Wszystko to odbywa się w jednym celu - chcemy pokazać krajowi udane rezultaty realizacji programu, aby położyć fundamentalny program w 2022 roku i pokazać przykłady efektywnego zarządzania, tworzenia wartości dodanej, rozwoju nowoczesnego infrastruktury, a co najważniejsze, aby uzyskać substytucję importu – zauważa szef Ministerstwa Poltyki Rolnej Ukrainy, podkreślając, że dziś Ukraina ma „wszystko, czego potrzeba, aby stać się liderami w światowej uprawie ziemniaka.”

 

Przykłady udanych gospodarstw, takich jak FG Adelaide, inspirują nas do zapewnienia maksymalnego wsparcia państwa przedsiębiorcom, którzy są aktywne i mają pozycję biznesową. Mówimy nie tylko o zapewnieniu rekompensaty według stóp kredytowych, zakupie maszyn rolniczych, ale także o zapewnieniu kompleksowego ukierunkowanego wsparcia ”- podkreśla Roman Leszczenko.

 

Minister Polityki Rolnej zwraca uwagę, że ważne jest, aby ministerstwo otrzymało informację zwrotną od rolników na temat dokładnie w jakich segmentach państwo może wzmocnić rozwój branży w ramach istniejących procedur budżetowych.

Dyrektor ds. rozwoju Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw (UPOA) Katerina Zwierjewa, mówiąc o rozwoju ukraińskiej uprawy ziemniaków, podkreśla znaczenie promocji marketingowej produktów ukraińskich rolników zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. „Siew, uprawa i zbiory to nie wszystko. Dotyczy to nie tylko uprawy ziemniaków, ale całego przemysłu owocowo-warzywnego Ukrainy. O wiele ważniejsze jest zrozumienie, kto będzie sprzedawał plony w przyszłości i poza jaką cenę. Dlatego potrzebny jest wysokiej jakości i profesjonalny marketing rolny.

 

Pomoże to producentowi poznać i przewidzieć zachowania konsumentów oraz zrozumieć jego klienta i jego potrzeby. I dopiero połączenie wysiłków producentów, ich stowarzyszeń biznesowych, agencji rządowych, analityków i ekspertów rynkowych w promocji marketingowej ukraińskich produktów owocowo-warzywnych przyniesie owoce ”- zauważa Katerina Zwierjewa.

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE