Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport pieczarek w I kw. 2015 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus.

Wolumen eksportu pieczarek z Polski w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 49,0 tys. ton, a jego wartość 293,8 mln zł. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że z palety krajów kupujących polską pieczarkę wypadła Rosja, której władze nałożyły embargo na import produktów rolno – spożywczych z UE, w tym z Polski. Pomimo tego eksport wzrósł zarówno w relacji kwartał do kwartału, jak również w relacji rok do roku.

W czwartym kwartale 2014 roku wyeksportowano z Polski 48,6 tys. ton pieczarek za 282,1 mln zł. Mamy zatem zwyżkę w relacji kwartał do kwartału o 0,4 tys. ton, czyli 0,8 procent oraz o 11,7 mln zł, czyli 4,1 procent.

W pierwszym kwartale 2014 roku eksport pieczarek wyniósł natomiast 45,3 tys. ton, a jego wartość 270,7 mln zł. W relacji rok do roku mamy zatem wzrost wolumenu o 3,7 tys. ton, czyli o 8,2 procent oraz wzrost wartości o 23,1 mln zł, czyli 10,8 procent. Zwłaszcza ten ostatni wskaźnik jest znaczący, również w kontekście braku eksportu do Rosji.

Brak Rosji w gronie państw kupujących polskie pieczarki był wyraźnie widoczny. W pierwszym kwartale 2014 roku trafiło ich tam 9,4 tys. ton. Rok później eksportu nie było. Nie skompensował go żaden wzrost na kierunku białoruskim. W pierwszym kwartale 2014 roku na Białoruś sprzedano 4,00 tys. ton, a rok później 4,4 tys. ton. Różnica niewielka.

Sytuację uratowała sprzedaż do krajów UE. W 2014 roku, przez pierwsze 3 miesiące do krajów UE trafiło 31,2 tys. ton polskich pieczarek a w 2015 roku, w analogicznym okresie 43,1 tys. ton. Wzrost zanotowano w eksporcie do wszystkich największych odbiorców unijnych z wyjątkiem Włoch. Eksport do Niemiec wzrósł z 9,4 tys. ton do 11,0 tys. ton, do Wielkiej Brytanii z 5,0 tys. ton do 5,8 tys. ton, a do Francji z 3,8 tys. ton do 4,8 tys. tton. Eksport do Włoch spadł z 2,8 tys. ton do 2,4 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 48 981 105 293 760 997 68 831 271 80 556 814
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 4 447 298 4 873 983 1 143 798 1 314 773
Białoruś kg 4 447 222 4 873 711 1 143 735 1 314 698
Ukraina kg 76 272 63 75
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 401 658 2 334 258 547 096 634 578
Armenia kg 30 096 132 760 30 832 37 620
Kazachstan kg 371 562 2 201 498 516 264 596 958
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 1 067 639 8 794 054 2 058 761 2 387 171
Norwegia kg 995 829 7 810 634 1 828 491 2 120 714
Szwajcaria kg 71 810 983 420 230 270 266 457
RAZEM Unia Europejska : kg 43 064 510 277 758 702 65 081 616 76 220 292
Austria kg 620 064 5 135 957 1 195 930 1 412 886
Belgia kg 1 000 276 6 123 578 1 435 991 1 682 167
Bułgaria kg 902 075 3 807 288 892 599 1 041 547
Cypr kg 754 466 3 823 192 898 617 1 046 758
Czechy kg 3 566 540 17 114 961 4 003 151 4 693 854
Dania kg 1 542 480 12 810 186 3 001 545 3 514 238
Estonia kg 554 524 2 566 753 604 726 693 301
Francja kg 4 807 541 32 817 807 7 689 509 9 007 682
Grecja kg 1 653 120 10 914 566 2 558 918 2 994 387
Holandia kg 1 303 017 8 349 856 1 961 199 2 291 630
Irlandia kg 3 20 5 6
Litwa kg 1 252 589 5 472 095 1 285 439 1 497 435
Łotwa kg 3 173 272 15 734 033 3 688 725 4 328 736
Niemcy kg 10 959 765 80 584 055 18 883 426 22 121 588
Rumunia kg 471 253 2 766 080 649 452 757 109
Słowacja kg 248 861 1 740 095 406 821 479 115
Szwecja kg 2 003 057 14 658 083 3 433 386 4 025 172
Wielka Brytania kg 5 839 562 43 528 073 10 194 534 11 943 422
Włochy kg 2 412 045 9 812 024 2 297 643 2 689 259
Słowa kluczowe: pieczarki, eksport pieczarek, grzyby
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE