Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

EU- stabilne ceny jabłek

W trwającym roku handlowym ceny jabłek utrzymują się na stałym poziomie powyżej historycznego okresu odniesienia, zgodnie z oczekiwaniami, ze względu na „małe” zbiory. Chociaż rynek świeżych produktów ma się dobrze, obserwuje się pewne napięcia na rynku jabłek do przetwórstwa; stosunkowo wyższy jest udział jabłek niższej jakości lub uszkodzonych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogą trafić tylko do przemysłu, zwłaszcza w Polsce.

WAPA/Prognosfruit dostarczyło prognozy produkcji dla 21 państw członkowskich. Przewiduje się, że wielkość zbiorów w UE27 wyniesie około 10 585 tys. ton; Wielka Brytania reprezentuje około 2 procent upraw w UE-27. Mamy przesłanki wskazujące na jeszcze mniejsze plony w Polsce, niż początkowo zakładano, z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i braku wystarczającej siły roboczej z powodu kryzysu sanitarnego.

Wielkość nowych zbiorów jest o 1 procent niższa od poprzednich „niskich” zbiorów i o 7 procent niższa od średniej referencyjnej z 5 lat.

W sezonie 2019/2020 poziom zapasów był niski (15 procent poniżej średniej referencyjnej z 5 lat w dniu 1 lipca 2020 roku).

Biorąc pod uwagę niewielkie ilości napływu oczekiwane w przypadku nowych zbiorów, zapasy powinny pozostać na niskim poziomie w trakcie trwającego roku handlowego.

w1

Pełny raport pod linkiem.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE