Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Polska to też eksporter cytrusów

Polska to oczywiście przede wszystkim importer owoców cytrusowych. W latach 2015-2019 import ten oscylował między 491 tys. ton a 519 tys. ton. Import ten utrzymywał się zatem w omawianym okresie na relatywnie stałym poziomie, a w każdym razie bez wyraźnego trendu spadkowego lub zwyżkowego.

Ale nie każdy wie, że Polska to także eksporter tych owoców, a dokładniej ich re-eksporter. Spójrzmy, co dane GUS mówią o tym segmencie polskiego sektora eksportu owoców.

Najpierw ujęcie ilościowe.

w

W 2019 roku z Polski wyeksportowano 33,39 tys. ton cytrusów. I było to najmniej w ostatnim pięcioleciu. Na wykresie dobrze widać, że eksport w tej kategorii pozostaje w trendzie zniżkowym. Wolumen w roku 2019 był niższy od tego rok wcześniej o 19 procent, a od tego z roku 2015 aż o 28 procent.

Teraz ujęcie wartościowe

w2

Sytuacja analogiczna jak powyżej. W 2019 roku eksport ten wyniósł 99,95 mln zł i był najniższy w ostatniej pięciolatce . W relacji rok do roku wartość eksportu cytrusów zmalała o 10 procent, a w relacji do roku 2015 o 22 procent.

Największy udział w polskim eksporcie cytrusów mają mandarynki i pomarańcze. Jak się kształtował eksport tych gatunków widzimy na wykresach poniżej

w3

w4

Widać na nich wyraźny spadek eksportu mandarynek – w relacji rok do roku o 27 i 20 procent odpowiednio w ujęciu ilościowym i wartościowym, w czasie gdy te wskaźniki w relacji do roku 2015 wynoszą odpowiednio 56 i 49 procent. W przypadku pomarańczy mamy spadek w relacji rok do roku – o 6 procent w ujęciu ilościowym i zaledwie o 0,4 procent w ujęciu wartościowym. Nie mniej w porównaniu do roku 2015 odnotowujemy wzrost eksportu pomarańczy o 7 procent w ujęciu ilościowym i o 11 procent pod względem wartości.

Największym i zdecydowanie dominującym odbiorcą polskiego eksportu cytrusów jest Ukraina. W roku 2019 trafiło do tego kraju 3,5 z 3,8 tys. ton re-eksportowanych z Polski pomarańczy (92 procent), 11,2 z 12,9 tys. ton mandarynek (95 procent), 3,0 z 6,3 tys. ton klementynek (48 procent), 1,7 z 2,2 tys. ton grejpfrutów (72 procent) oraz 1,7 z 2,4 tys. ton cytryn (71 procent). Kiedyś ważnym klientem była też Białoruś, ale w ostatnim pięcioleciu eksport do tego kraju skurczył się o rząd wielkości i teraz są to nie tysiące, a tylko setki ton poszczególnych gatunków. W roku 2019 na Białoruś wyeksportowano z Polski 167 ton pomarańczy, 267 ton grejpfrutów, 369 ton cytryn, 1,2 tys. ton mandarynek i 2,8 tys. ton klementynek. Jak widać tylko w tych dwóch ostatnich asortymentach Białoruś pozostaje dużym odbiorcą.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE