Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "cytryny"

Znaleziono w notowaniach cen

Produkt Data Jedn. Cena min. Cena maks. Zmiana
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze
cytryny import 2021-10-27 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka
cytryny 2021-10-26 kg Kup dostęp -6.7%
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań
cytryna 2021-10-26 karton 10 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź
cytryna argentyna 2021-10-27 1,00 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz
cytryna import 2021-10-26 kg  Kup dostęp -8.7%
POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok
cytryny 2021-10-26 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław
cytryna 2021-10-25 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz
cytryny import 2021-10-27 10kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk
cytryna 2021-10-19 kg Kup dostęp -5.9%
POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy
cytryna 2021-10-27 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków
cytryna 2021-10-27 kg Kup dostęp -21.8%
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie
cytryna importmp) 2021-10-27 kg Kup dostęp +0.1%
POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin
cytryny 2021-10-24 kg Kup dostęp 0.0%
FRANCJA, Marsylia
cytryna argentine kl1 4-5(53-67) 2021-10-21 kg Kup dostęp -7.1%
cytryna Hiszpania kl1 4-5(53-67) 2021-10-21 skrzynka Kup dostęp +4.4%
FRANCJA Lyon
cytryna argentine kl1 4(58-67mm) bushel de 18-19 2021-10-26 kg Kup dostęp +0.3%
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 2021-10-26 kg Kup dostęp +0.3%
cytryna Hiszpania kl1 5(53-62mm) 2021-10-26 kg Kup dostęp +0.3%
cytryna Hiszpania non traité kl1 4(58-67mm) 2021-10-26 kg Kup dostęp +0.3%
FRANCJA, Nantes
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 2021-10-27 kg Kup dostęp +0.3%
cytryna Hiszpania kl1 5(53-62mm) 2021-10-27 kg Kup dostęp +0.3%
cytryna rsa kl1 4(58-67mm) 2021-10-27 kg Kup dostęp +0.3%
Francja Rungis
cytryna Hiszpania extra 4(58-67mm) 2021-10-27 kg Kup dostęp 0.0%
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 2021-10-27 kg Kup dostęp 0.0%
FRANCJA Strasbourg
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 2021-10-27 kg Kup dostęp 0.0%
cytryna zielona import kl1 2021-10-27 kg Kup dostęp 0.0%
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom
cytryna 2021-10-07 kg Kup dostęp 0.0%
Sklep spożywczy C
Cytryny 2021-10-27 Kup dostęp -0.4%
2021-10-13 11:00:00
Większe ilości egipskich cytryn w tym sezonie
Rozpoczyna się sezon egipskich cytryn, a dzięki sprzyjającej pogodzie Egipcjanie będą mieli w tym roku do dyspozycji większe ilości towaru. Istnieje duża różnorodność jeśli
2021-09-17 13:00:00
Turcja – sezon cytryn nabiera tempa
Turecki sezon cytrynowy już się rozpoczął, ale eksporterzy mogą chcieć chwilę poczekać, aż argentyńskie i południowoafrykańskie cytryny znikną z rynku. Ogólne
2021-08-25 12:02:00
Większa światowa produkcja cytrusów
Szacuje się, że globalna produkcja cytrusów w sezonie 2020/2021 w krajach i rodzajach owoców zawartych w raporcie „Citrus: World Markets and Trade”
2021-08-19 11:12:00
Импорт лимонов в Польшу после 2 квартала 2021 года
Объем импорта лимонов в Польшу (категория CN 08055010 - Лимоны (Citrus limon, Citrus limonum)), свежие или сушеные) в первой
2021-08-19 11:10:00
Lemon imports to Poland after Q2 2021
The volume of lemons imported to Poland (CN category 08055010 - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum)), fresh or dried) amounted to 68.9 thousand tonnes in the first half of 2021, and its value to
2021-08-10 14:20:00
Uzbekistan – cytryny ze wsparciem państwa
Przyjęta została uchwała Prezydenta Republiki Uzbekistanu „W sprawie zmian i uzupełnień niektórych dekretów Prezydenta Republiki Uzbekistanu” z dnia
2021-05-20 10:00:00
Import cytryn w I kw. 2021 r.
Wolumen importu cytryn do Polski (kategoria CN 08055010 - Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)), świeże lub suszone) wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 34,9 tys. ton, a jego
2021-05-20 11:29:00
Импорт лимонов в Польшу в 1 квартале 2021 года
Объем импорта лимонов в Польшу (категория CN 08055010 - Лимоны (Citrus limon, Citrus limonum)), свежие или сушеные) в первом
2021-05-20 11:27:00
Lemon imports to Poland in Q1 2021
The volume of lemons imported to Poland (CN category 08055010 - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum)), fresh or dried) amounted to 34.9 thousand tonnes in the first quarter of 2021, and its value
2021-05-17 10:46:00
На польском рынке преимущественно лимоны из Турции
Год назад май принес стабилизацию на оптовом рынке лимонов. Успокоение наступило после суматошного
2021-05-17 10:42:00
On the Polish market lemons are mainly from Turkey
A year ago, May brought stability to the wholesale lemon market. The calmness came after a hectic period in March and April when, under the influence of panicky "covid" moods, the demand
2021-04-26 11:48:00
Лимоны - цены на польском рынке все еще сравнительно низкие
Нынешняя ситуация на польском оптовом рынке свежих фруктов явно отличается от обычной для лимонов в это
2021-04-26 11:51:00
Lemons - prices are still relatively low on the Polish market
The current situation on the Polish wholesale market for fresh fruit is markedly different, as far as the lemon trade is concerned, from that usually observed at this time of the year. Indeed, a
2021-04-26 11:00:00
Cytryny – ceny wciąż relatywnie niskie
Bieżąca sytuacja na polskim hurtowym rynku świeżych owoców ma wyraźnie odmienny przebieg, jeśli chodzi o handel cytrynami, niż zazwyczaj obserwowany w tym okresie roku.
2021-03-12 10:06:00
Lemon prices in Poland still without growth
A year ago, March brought a sharp rise in lemon prices in Europe, including Poland. This was due to the fact that the CoVID-19 epidemic had reached the Old Continent. The crisis caused by this
2021-03-12 10:08:00
Цены лимонов в Польше все еще без роста
Год назад март принес резкий рост цен на лимон в Европе, в том числе и в Польше. Это было вызвано тем, что
2021-03-12 08:00:00
Cytryny nadal bez wzrostu
Rok temu marzec przyniósł gwałtowny wzrost cen cytryn w Europie, w tym również w Polsce. Było to wynikiem tego, że na Stary Kontynent dotarła epidemia CoVID-19.
2021-03-02 12:00:00
Hiszpania – stabilny eksport cytryn
Kampania 2020/2021 rozpoczęła się we wrześniu z wolumenem prawie 1.300.000 ton, zbliżonym do wolumenów osiągniętych w kampanii 2018/2019. Zakaz importu z Argentyny
2021-02-05 08:54:00
Cytryny bardzo tanie, na razie
Ceny cytryn w polskim hurcie pozostają od stycznia bieżącego roku ba bardzo niskim poziomie. W ofertach importerów, w handlu hurtowym na większą skalę są one
2021-02-05 11:29:00
Lemons in Poland are very cheap for now
Lemon prices in the Polish wholesale market have remained at a very low level since January this year. In the offers of importers, in the wholesale trade on a larger scale, they are most often
2021-02-05 11:21:00
Лимоны в Польше пока очень дешевые
Цены на лимоны на польском оптовом рынке остаются на очень низком уровне с января этого года. Обычно они
2021-01-27 12:52:00
Lemons in Poland are cheaper than a year ago
Citrus growers' and exporters' hopes that the second wave of the pandemic would bring a repeat of demand and prices for lemons from last spring have proved to be dashed. Demand for this
2021-01-27 12:44:00
Лимоны в Польше ее дешевле, чем год назад.
Надежды цитрусоводов и экспортеров на то, что вторая волна пандемии повлечет за собой повторение спроса и
2021-01-13 13:35:00
Lemons in Poland are more expensive than a year ago
In the first half of 2020, the price of lemons grew dynamically, but this trend did not start until the end of January and accelerated as a result of the Covid-19 outbreak spreading across Europe.