Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Eksport porzeczek mrożonych w I kw. 2020 r.

Wolumen eksportu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego i 08112051 - Porzeczki czerwone niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 14,7 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 47,5 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, ale tylko w ujęciu ilościowym, przy jednoczesnym wzroście jego wartości.

W pierwszym kwartale 2019 roku eksport porzeczek czarnych i czerwonych wyniósł bowiem 15,7 tys. ton oraz 41,7 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 1,1 tys. ton, czyli o 6,8 procent  oraz wzrost wartości o 5,8 mln zł, czyli o 13,98 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między pierwszym kwartałem roku 2019 i takim samym okresem roku 2020, to wśród największych odbiorców doszło do kilku przetasowań. Przede wszystkim nastąpiła zmiana lidera rankingu. Na pierwsze miejsce z drugiego awansowały Niemcy – wzrost wolumenu z 4,1 do 4,2 tys, ton zamieniając się z Białorusią – tu spadek z 5,1 do 3,6 tys. ton.

Na miejscu trzecim z wolumenem 1,2 tys. ton pozostała Belgia. Na miejsce czwarte z szóstego awansowała Serbia – wzrost z 0,8 do 1,0 tys. ton, a na piąte z siódmego Francja – wzrost z 0,6 do 1,0 tys. ton. Z pozycji czwartej na siódmą spadła zaś Wielka Brytania – wolumen skurczył się w tym przypadku z 0,9 do 0,7 tys. ton, a z piątego na szóste Holandia – spadek z 0,9 do 0,8 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

1 296

5 617

1 314

1 420

Algieria

20 000

65 372

15 429

17 112

Australia

1 500

8 258

1 937

2 156

Austria

144 995

422 127

99 221

108 893

Azerbejdżan

4 014

18 114

4 266

4 737

Belgia

1 216 161

4 617 511

1 083 125

1 187 699

Białoruś

3 615 259

6 085 940

1 429 896

1 576 643

Bośnia i Hercegowina

11 000

44 058

10 310

11 138

Chiny

29 581

269 594

63 220

70 386

Chorwacja

21 144

124 472

29 275

32 273

Czechy

98 630

346 503

81 281

89 327

Dania

181 614

1 083 727

254 229

278 830

Estonia

22 167

91 185

21 425

23 628

Finlandia

60 672

272 811

64 233

70 991

Francja

951 039

4 230 569

993 614

1 093 692

Grecja

30

125

29

32

Gruzja

10 166

48 743

11 479

12 750

Hiszpania

44 598

182 186

42 792

47 571

Holandia

798 206

2 921 919

686 155

754 735

Irlandia

61 506

269 876

63 508

70 104

Izrael

191 810

811 075

190 219

209 846

Japonia

6 580

53 975

12 739

14 129

Kanada

70 243

315 930

73 978

80 630

Kazachstan

61 174

265 560

62 208

67 990

Kosowo

906

4 162

981

1 089

Liberia

86

486

114

123

Litwa

17 556

61 125

14 348

15 721

Łotwa

287 458

1 264 996

297 696

328 018

Mołdawia

11 659

45 475

10 671

11 689

Mongolia

10 500

50 705

11 875

12 974

Niemcy

4 195 281

13 422 028

3 152 360

3 470 846

Norwegia

9 100

33 903

7 950

8 851

Portugalia

21 180

100 276

23 466

25 351

Rumunia

25 312

131 749

30 943

33 958

Serbia

971 220

3 893 771

915 318

1 009 904

Singapur

3 625

17 956

4 202

4 539

Słowacja

10 550

60 064

14 072

15 325

Słowenia

80

436

102

110

Stany Zjednoczone

42 562

240 027

56 411

61 763

Szwajcaria

93 445

337 640

79 448

87 677

Szwecja

226 889

856 012

201 132

222 203

Turcja

12 000

66 097

15 600

17 302

Ukraina

39 723

198 336

46 468

50 459

Węgry

54 500

172 452

40 542

44 859

Wielka Brytania

723 736

2 842 401

667 226

733 418

Włochy

265 750

1 028 442

241 221

265 018

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

14 278

102 351

23 953

25 901

RAZEM

14 660 781

47 486 137

11 151 981

12 273 810

Zobacz więcej: Porzeczki

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE