Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport truskawek mrożonych w 2018 r.

Wolumen eksportu z Polski truskawek mrożonych (kategoria CN 081110 - Truskawki i poziomki niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2018 roku 98,5 tys. ton, natomiast wartość tego eksportu osiągnęła poziom 721,8 mln zł.

Oznacza to, że w relacji rok do roku doszło do niewielkiego spadku wolumenu eksportu w tej kategorii, ale przy jednoczesnym wzroście jego wartości. W roku 2017 eksport truskawek mrożonych wyniósł bowiem odpowiednio 101,5 tys. ton oraz 665,9 mln zł. Oznacza to, iż wolumen zmniejszył się o 3,0 tys. ton, czyli o 2,9 procent, a wartość wzrosła o 55,9 mln zł, czyli o 8,4 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to widać umocnienie Niemiec na pozycji lidera w zestawieniu odbiorców polskiej mrożonej truskawki. Eksport do tego kraju wzrósł z 36,3 do 37,6 tys. ton. Eksport do drugiej Holandii spadł z 13,7 do 11,8 tys. ton, a do trzeciej Francji wzrósł z 9,9 do 10,4 tys. ton.

Kolejne kraje wśród większych odbiorców to: Belgia – spadek z 6,6 do 6,4 tys. ton, Dania – spadek z 5,8 do 4,6 tys. ton, Wielka Brytania – spadek z 4,6 do 4,4 tys. ton i Szwecja – wzrost z 4,0 do 4,9 tys. ton. Największym odbiorcą spoza UE była Norwegia – wzrost z 3,0 do 3,7 tys. ton. Eksport na Białoruś spadł z 1,1 do 0,5 tys. ton. Największym odbiorcą spoza Europy była Japonia, ale tu eksport także spadł – z 0,7 do 0,6 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Angola

5 267

51 505

12 359

15 274

Antarktyda

100

2 380

554

641

Arabia Saudyjska

35 746

316 279

75 367

91 592

Australia

112 569

1 042 712

244 119

290 457

Austria

3 023 538

21 209 334

4 984 329

5 902 555

Azerbejdżan

6 073

50 688

11 888

14 006

Bahamy

1 260

10 956

2 583

3 172

Belgia

6 424 478

45 393 510

10 653 294

12 582 657

Białoruś

525 882

2 765 185

650 340

773 187

Bośnia i Hercegowina

27 790

205 441

49 011

59 658

Bułgaria

10 720

79 809

18 572

21 755

Chile

10

4

1

1

Chiny

569 129

4 772 623

1 110 020

1 276 782

Chorwacja

20 214

163 545

38 212

44 781

Czarnogóra

2 419

24 651

5 850

7 061

Czechy

1 683 809

11 197 796

2 642 190

3 159 096

Dania

4 649 983

36 340 330

8 542 572

10 127 254

Estonia

398 221

3 328 330

782 930

930 301

Finlandia

1 476 768

11 581 352

2 711 542

3 189 913

Francja

10 434 491

75 134 457

17 654 277

20 912 658

Gambia

284

3 189

766

945

Grecja

205 724

1 628 014

384 110

459 021

Gruzja

55 828

455 720

106 227

123 845

Hiszpania

555 086

4 801 345

1 127 846

1 340 266

Holandia

11 763 123

77 437 855

18 131 471

21 347 369

Irlandia

361 980

2 856 596

673 334

803 178

Islandia

60 210

413 980

97 667

117 774

Izrael

116 251

1 051 103

250 768

304 539

Japonia

466 696

4 207 289

987 602

1 167 846

Kanada

64

902

210

242

Katar

1 210

11 549

2 779

3 427

Kazachstan

26 205

228 121

53 705

63 880

Korea Południowa

7 820

70 428

16 365

19 018

Kosowo

3 867

43 082

10 149

11 989

Litwa

248 130

1 865 836

439 204

521 537

Łotwa

316 011

2 469 069

581 007

691 562

Malezja

3 000

13 925

3 236

3 760

Mołdawia

18 374

157 699

37 296

44 608

Mongolia

2 500

7 204

1 675

1 957

Niemcy

37 567 639

268 987 778

63 228 048

74 961 849

Norwegia

3 738 789

30 686 234

7 210 552

8 534 435

Nowa Zelandia

38 390

232 055

53 970

62 881

Pakistan

2 700

11 253

2 700

3 337

Rep. Południowej
Afryki

10

10

2

3

Rumunia

90 411

643 984

151 081

178 614

Serbia

1 287 508

10 309 644

2 420 789

2 863 635

Słowacja

161 209

1 534 981

363 682

439 078

Słowenia

259 208

2 253 605

530 601

634 865

Stany Zjednoczone

329 767

2 752 441

639 274

728 916

Szwajcaria

898 750

7 467 204

1 755 663

2 078 603

Szwecja

4 429 829

36 887 686

8 673 935

10 281 321

Turcja

1 260

10 851

2 539

3 030

Turkmenistan

2 804

28 058

6 615

8 122

Ukraina

7 623

45 936

10 951

13 437

Węgry

84 486

666 843

156 734

187 584

Wielka Brytania

4 351 256

35 396 536

8 336 389

9 903 587

Włochy

1 467 858

11 136 464

2 606 743

3 063 106

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

149 723

1 346 962

318 537

380 353

RAZEM

98 490 050

721 792 318

169 564 232

200 756 320

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE