Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Dopłaty dla wybranych?

2007-08-13 00:00
W mediach pojawiły się niepokojące sygnały, informujące, że na wsparcie w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw mogą liczyć wyłącznie grupy producenckie, zrzeszające producentów truskawek i malin.

Pomocy nie powinni spodziewać się indywidualni rolnicy. W związku z zaistniałą sytuacją, Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) skierowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w celu otrzymania jednoznacznej informacji na ten temat i w razie konieczności podjęcia działań umożliwiających podjęcie wsparcia przez wszystkich producentów truskawek i malin.

– W imieniu KRIR do MRiRW, zwracam się o podjęcie, w razie potrzeby, kroków w celu zapewniania, by wspomniane wsparcie objęło wszystkich producentów truskawek i malin, niezależnie od tego, czy są oni zrzeszeni w grupach czy też nie. W realiach naszego kraju, z uwagi na małą liczbę grup producenckich, wynegocjowane na ten cel środki byłyby w innym przypadku niewykorzystane. Ogromna większość polskich plantatorów truskawek i malin, wbrew wcześniejszym obietnicom, nie zostałaby objęta tym wsparciem. KRIR zgadza się oczywiście z potrzebą tworzenia grup producentów rolnych oraz wspierania ich działalności. Naszym zdaniem nie należy jednak tego robić dla idei, lecz z uwagi na racjonalne względy ekonomiczne. Mamy w Polsce wiele dużych gospodarstw specjalizujących się w produkcji tych owoców, które nie mają potrzeby, bądź napotkają różnego rodzaju trudności w związku z utworzeniem grupy. W myśl przytoczonych wyżej informacji byłyby one pozbawione wsparcia, mimo że dysponują znacznym potencjałem produkcyjnym, porównywalnym czasem z grupą producentów – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

KRIR zaznacza, że wdrażanych jest (lub będzie) wiele innych działań, mających na celu wspieranie tworzenia grup. Natomiast założeniem omawianego programu reformy jest przede wszystkim pomoc producentom truskawek i malin. Dlatego też, powinno ono dotyczyć ich wszystkich.
 
KRIR wnioskuje o objęcie odnośnym programem ogółu producentów truskawek i malin, niezależnie od ich sposobu organizacji. Wysokość dopłat miałyby być taka sama.Źródło: fresh-market.pl, za WOP i PPR
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem