Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Gospodarowanie ziemią rolniczą

2007-05-29 00:00

W czwartek, 24 maja bieżącego roku w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa, pt. “Gospodarowanie ziemią rolniczą”.

Współorganizatorem konferencji, w której wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów z dziedziny rynku rolnego i rolnictwa była Agencja Nieruchomości Rolnych.

Oceniając aktywność Agencji w kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce, jej prezes - Wacław Szarliński zwrócił uwagę na konieczność zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które w większym stopniu umożliwiałyby ingerencję Agencji na rynku ziemi.

- “Ułatwianie dostępu do ziemi rolnikom indywidualnym jest szczególnie istotne obecnie, kiedy ziemia rolna staje się dobrem rzadkim, drogim i pożądanym. Tym bardziej, że obecna rola Agencji wykracza poza sferę polityki agrarnej i strukturalnej. Z mienia będącego w dyspozycji Agencji regulowane są również zobowiązania skarbu państwa”.

Profesor Andrzej Kowalski, Dyrektor IERiGŻ-PIB w swojej prezentacji skoncentrował się na racjonalnej gospodarce ziemią z jednoczesnym kształtowaniem przemian strukturalnych na wsi, prowadzących do efektywnego wzrostu produkcji rolnej.
Jako główne przeszkody w realizacji tego zadania wskazał na ograniczone i ciągle zmniejszające się zasoby ziemi rolniczej, a także degradację środowiska.

Żywe reakcje wśród uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie prof. Pawła Czechowskiego, który dokonał m.in. krótkiej analizy 15-letniej działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych.

Jak stwierdził “Dzięki działalności Agencji po raz pierwszy w Polsce pojawił się na wielką skalę rynek dzierżaw, a filozofia gospodarowania ziemią jaką z powodzeniem realizuje Agencja wytrzymała próbę czasu. Obecnie Agencja powinna otrzymać rzeczywiste instrumenty, które pozwolą jej na prowadzenie aktywnej polityki rolnej na rynku ziemi”

Konferencja w całości była poświęcona problematyce kształtowania ustroju rolnego w Polsce, zmianom na rynku ziemi i w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa, a także obrotowi ziemią w krajach Unii Europejskiej.Źródło: fresh-market.pl, na podstawie PPR

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem