Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

PROW zatwierdzony

2007-07-27 00:00
Podczas konferencji prasowej, sekretarz stanu Henryk Kowalczyk poinformował o przyjęciu przez Komisją Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PROW został przyjęty jednogłośnie 24 lipca bieżącego roku, podczas posiedzenia Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Committee).

Zaakceptowano go jako jeden z pierwszych programów w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w Polsce.

To największe przedsięwzięcie, dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, spośród wszystkich Programów krajów Unii Europejskiej.

PROW określa zakres i formę wsparcia polskich obszarów wiejskich w ciągu najbliższych pięciu lat. Finansowany jest zarówno z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych (ok. 4 mld euro).

Zarezerwowane na ten cel środki mają wynieść w sumie ok. 17,2 mld euro (alokacja z budżetu Unii - 13,2 mld euro). Wiceminister H. Kowalczyk przypomniał jednak, że w rzeczywistości do rozdysponowania jest około 14 mld euro. Kwota 3 mld stanowi zobowiązania z lat 2004 – 2006.

Prace nad Programem rozpoczęły się pod koniec 2005 roku. 1 sierpnia 2006 r. projekt PROW 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów, a dziesięć dni później przekazano go Komisji Europejskiej.

Oficjalne rozpoczęcie negocjacji nastąpiło 25 grudnia 2006 roku.

Instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na 4 osie priorytetowe i następujące działania:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
 • Działania informacyjne i promocyjne
 • Grupy producentów rolnych


  OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Program rolno-środowiskowy (Płatności rolno-środowiskowe)
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej, który na skutek katastrof uległ zniszczeniu oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych


  OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • Odnowa i rozwój wsi


  OŚ 4 LEADER:
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdrażanie projektów współpracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

  Działania, których realizacja już się rozpoczęła to:
 • 15 marca 2007 r. - wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • 25 czerwca 2007 r. - “Renty strukturalne”
 • 16 lipca 2007 r. - “Grupy producentów rolnych” .
Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski na zalesianie. W następnych miesiącach zostaną uruchomione następujące działania: “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Zwiększenie wartości dodanej”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Terminy ich rozpoczęcia są zależne od uzyskania akredytacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucja wdrażającą.

Na przełomie roku 2007/2008 można oczekiwać uruchomienia działań, wprowadzanych przez samorządy województw.Źródło: fresh-market.pl, za MRiRW i PPR
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem