Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Renty strukturalne dla rolników

2007-06-26 00:00
W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 19 czerwca 2007 r.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w zakresie działania “Renty strukturalne”, który objęty jest "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz.U. nr 109, poz. 750).

W ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w dniu 25 czerwca 2007 r.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej.

Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać producent rolny, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Wnioskodawca powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat, poprzedzających złożenie wniosku oraz być ubezpieczonym w KRUS przez minimum 5 lat.

W dniu złożenia podania, ubiegający się o rentę strukturalną musi także podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Dodatkowym wymogiem jest uregulowany rachunek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Świadczenia przewidziane są dla tych osób, które przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw położonych w woj. śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim min 1 ha.

Przekazanie gospodarstwa może odbyć się wyłącznie w sposób trwały.

Powierzchnia użytków rolnych nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju (w przypadku gdy średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie przekracza średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju).

Średnie wielkości gospodarstw, w poszczególnych województwach, określa Prezes ARiMR.
O rentę strukturalną mogą starać się również ci, którzy zdecydują się przekazać swoje grunty na cele związane z ochroną przyrody lub zalesienia.

Małżonkowie mogą zachować łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedliskiem). Teren ten ma służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej to 150 proc. najniższej emerytury. Suma ta zwiększa się o 100 proc. kwoty najniższej emerytury, w momencie, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej.

Jeżeli gospodarstwo przekraczające 10 ha użytków rolnych zostaje przekazane osobie poniżej 40. roku życia, wówczas kwota świadczenia zostaje powiększona o 15 proc. najniższej emerytury.

Renta strukturalna będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 lat.
Szacuje się, że w latach 2007-2013 liczba profitentów wyniesie 50,4 tys., tj. rocznie 7 200 osób.Źródło: fresh-market.pl, na podstawie MRiRW (http://www.minrol.gov.pl/)
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem