Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Wniosek o kredyt klęskowy

2007-06-22 00:00
Na stronie internetowej MRiRW (http://www.minrol.gov.pl/) przedstawiono procedurę uruchomienia pomocy z przyczyn klęskowych.

Finansowe wsparcie może nastąpić wyłącznie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrażoną na wniosek właściwego wojewody (podanie musi zostać złożone w okresie trzech miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski).

Złożenie wniosku wiąże się z uprzednim szacowaniem strat przez komisję, powołaną z ramienia wojewody, w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym orzeczono skutki klęski.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód, oszacowanych przez komisję (maksimum 4 mln zł dla gospodarstw rolnych i 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej).

Dopłaty do oprocentowania kredytów nie mogą przewyższać kwoty, stanowiącej różnicę między wysokością poniesionej szkody, a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
Dodatkowo, wielkość finansowego wsparcia z Agencji nie może przekraczać:
 • 80 proc. kwoty obniżenia dochodu, wynikającego z opinii wojewody
 • 90 proc. kwoty obniżenia dochodu, wynikającego z opinii wojewody – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW i NATURA 2000.

  Kredyt może zostać udzielony na okres: 4 lat - w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej); 5 lat – w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

  Oprocentowanie kredytu, przy aktualnie obowiązującej stopie dyskonta, wynosi 1,69 proc.
  Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego.

  Musi on jednak udokumentować (w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku), że minimum 50 proc. wydatków przeznaczył na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

  Agencja przewiduje, że do końca maja 2007 r. podpisane zostaną umowy z bankami, które udzielały i będą udzielać kredytów klęskowych.

  Zgodnie ze stanowiskiem MRiRW, po 30 kwietnia 2007 r. można ubiegać się o kredyty preferencyjne, udzielane na nowych zasadach.

  Warunkiem otrzymania kredytu klęskowego jest przede wszystkim przedstawienie opinii wojewody (zgodnie ze wzorem udostępnianym przez Agencję).

  Kwota, którą dysponuje Agencja wynosi 12,5 mln.

W dniu 22 maja bieżącego roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał do wojewodów zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzór opinii wojewody, dotyczącej zakresu i wysokości doznanych szkód, oszacowanych przez komisję.

Poszkodowani składają tę opinię w banku wraz z wnioskiem o kredyt klęskowy.Źródło: fresh-market.pl, za http://www.minrol.gov.pl/
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem