Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Wsparcie dla gmin

2007-08-10 00:00
Wodociągi, kanalizacja oraz poprawa atrakcyjności turystycznej to tylko niektóre założenia, finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Gminy już mogą przygotowywać projekty, a nowe działania ruszą najprawdopodobniej na pod koniec roku.

Burmistrza miasta i gminy Łosice z Mazowsza nie trzeba przekonywać do unijnych funduszy. Bez dotacji z poprzedniego programu nie udałoby się zrealizować najważniejszej inwestycji, czyli modernizacji oczyszczalni ścieków.

Gmina zamierza także ubiegać się o środki z nowego programu. Potrzeb jest wiele, ale najważniejsze to budowa we wszystkich wsiach przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskanie dotacji nie będzie jednak łatwe.

– Te pieniądze wymagają ogromnej dokumentacji i precyzyjnej sprawozdawczości.
Zdaniem resortu rolnictwa, w nowych programach uproszczono wiele punktów. Pozostałe wymogi musiały już zostać nienaruszone.

– Zachowane muszą zostać: trwałości inwestycji, własność gruntów, projekty techniczne i wszystko to, czego wymaga prawo budowlane – wyjaśnia Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa.  
Urzędy gmin będą mogły ubiegać się o zwrot 75 proc. kosztów inwestycji z dwóch programów pomocowych.

Pierwszy ma zapewnić poprawę warunków życia na wsi. Jest to budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji, zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Drugi program to tak zwana odnowa wsi. Jego głównym celem ma być poprawa wizerunku gminy.
– Może to być np. remont zabytków lub budowa nowych obiektów (np. sportowych).

Wnioski na działania, skierowane do samorządów, będą przyjmowane i rozpatrywane przez urzędy marszałkowskie.Źródło: fresh-market.pl, za TVP („Program Rolny”) i PPR
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem