Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport pieczarek w I kw. 2021 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 55,9 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 435,7 mln zł. Oznacza to minimalny wzrost eksportu w tej kategorii tak w ujęciu ilościowym, przy nieco większym wzroście w ujęciu wartościowym.

W pierwszym kwartale 2020 roku eksport pieczarek wyniósł bowiem 55,5 tys. ton oraz 419,5 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 0,4 tys. ton, czyli o 0,7 procent oraz wzrost wartości o 16,2 mln zł, czyli o 3,9 procent.

Średnia cena eksportowanych z Polski pieczarek wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 7,80 zł/kg wobec poziomu 7,53 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza wzrost rok do roku o 3,1 procent.

W pierwszej piątce odbiorców polskich pieczarek nastąpiła tylko jedna zmiana kolejności między stanem w pierwszym kwartale 2020 roku i tym samym kresem roku 2021, ale za to była to zmiana lidera.

Na pierwsze miejsce z drugiego awansowały Niemcy przy wzroście wolumenu z 13,1 do 14,5 tys. ton.

Na miejsce drugie z pierwszego spadła Wielka Brytania przy redukcji dostaw z 14,2 do 12,6 tys. ton.

Na trzecim miejscu utrzymała się Francja przy wzroście wolumenu z 7,9 do 8,4 tys. ton.

Na miejscu czwartym pozostały Włochy przy wzroście wolumenu z 2,9 do 3,2 tys. ton.

Na pozycji piątej pozostała Szwecja przy wzroście dostaw z 2,2 do 2,3 tys. ton.

Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowanych z Polski w pierwszym kwartale 2021 roku pieczarek, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych odbiorców miały pieczarki wysyłane do Szwecji – 8,80 zł/kg, a najniższą te eksportowane do Włoch – 4,64 zł/kg i ta cena wyraźnie odstawała od poziomu cen dla pozostałych czterech największych odbiorców. Pieczarki do największego importera – Niemiec miały cenę średnią 7,91 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

1 000 791

9 526 654

2 113 100

2 563 247

Belgia

1 714 437

12 647 995

2 805 611

3 402 629

Białoruś

240 452

599 161

132 984

161 190

Bułgaria

1 061 944

6 084 144

1 349 908

1 636 955

Chorwacja

65 700

515 017

114 228

138 661

Cypr

189 139

1 146 326

254 365

308 382

Czechy

1 192 085

7 270 289

1 613 012

1 957 002

Dania

1 509 037

15 213 067

3 375 176

4 091 636

Estonia

73 514

503 640

111 716

135 590

Francja

8 399 883

67 136 770

14 892 809

18 059 932

Grecja

1 905 159

13 036 765

2 892 640

3 511 640

Hiszpania

331 701

2 730 910

605 830

734 591

Holandia

2 167 506

18 489 670

4 100 523

4 973 385

Irlandia

626

5 404

1 197

1 452

Kazachstan

203 540

1 095 192

243 038

294 396

Litwa

41 832

247 652

54 967

66 777

Luksemburg

152 858

1 210 888

268 605

325 792

Łotwa

32

295

66

80

Niemcy

14 481 102

114 607 277

25 424 051

30 827 605

Norwegia

1 000 140

8 447 370

1 873 833

2 272 647

Rumunia

733 371

3 913 984

868 994

1 052 317

Słowacja

355 710

3 415 445

757 302

917 081

Słowenia

81 198

680 026

151 053

184 194

Szwajcaria

288 994

3 603 651

799 331

969 050

Szwecja

2 276 035

20 033 946

4 444 212

5 389 416

Węgry

585 106

3 664 430

813 103

987 343

Wielka Brytania

12 636 583

105 081 700

23 307 779

28 271 715

Włochy

3 188 188

14 794 100

3 281 782

3 979 411

RAZEM

55 876 663

435 701 768

96 651 215

117 214 116

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE