Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport pieczarek w I kw. 2020 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 53,6 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 408,3 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, ale wzrost w ujęciu wartościowym.

W pierwszym kwartale roku 2019 eksport pieczarek wyniósł bowiem 56,7 tys. ton oraz 400,4 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 3,1 tys. ton, czyli o 5,5 procent oraz wzrost wartości o 7,9 mln zł, czyli o 2,0 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu pieczarek z Polski między pierwszym kwartałem 2019 roku i takim samym okresem roku 2020, to były one minimalne i ograniczyły się głównie do zmian ilościowych. Na pierwszym miejscu wśród odbiorców polskiej pieczarki utrzymała się Wielka Brytania z niezmienionym wolumenem 14,2 tys. ton. Na drugim miejscu pozostały Niemcy – wzrost wolumenu z 12,0 do 12,6 tys. ton, na trzecim Francja – spadek z 7,8 do 7,7 tys. ton, na czwartym zaś Włochy, przy spadku wolumenu z 3,2 do 2,6 tys. ton. Z miejsca szóstego na piąte awansowała Szwecja z wolumenem utrzymującym poziom około 2,2 tys. ton. Z piątego na trzynaste spadła zaś Białoruś – redukcja importu z 2,2 do 0,7 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

1 113 405

9 606 739

2 256 128

2 487 696

Belgia

703 792

5 062 635

1 188 467

1 306 873

Białoruś

736 673

2 509 615

587 990

639 027

Bułgaria

613 626

2 966 931

696 889

766 918

Chorwacja

142 321

1 075 774

252 522

277 988

Cypr

168 310

1 000 963

235 050

258 245

Czechy

934 110

5 551 522

1 304 827

1 440 461

Dania

1 643 309

15 144 623

3 556 783

3 917 039

Estonia

5 940

36 368

8 541

9 404

Francja

7 678 659

57 866 318

13 589 743

14 976 197

Grecja

1 522 690

9 943 051

2 334 225

2 573 399

Hiszpania

253 498

1 988 526

467 132

514 973

Holandia

2 082 138

15 416 285

3 619 376

3 980 654

Irlandia

747

6 299

1 478

1 621

Kazachstan

476 760

2 462 435

578 454

637 208

Litwa

231 222

1 706 435

400 611

439 482

Luksemburg

198 628

1 485 937

349 035

385 003

Mołdawia

13 464

69 841

16 344

17 656

Niemcy

12 612 285

103 993 765

24 420 220

26 880 616

Norwegia

1 080 147

8 163 753

1 917 145

2 112 310

Portugalia

2 400

16 398

3 870

4 292

Rumunia

1 329 080

8 603 966

2 018 705

2 213 926

Słowacja

358 079

3 084 138

724 076

795 919

Słowenia

2 400

16 249

3 810

4 242

Szwajcaria

216 946

2 495 661

586 211

646 454

Szwecja

2 205 773

17 853 245

4 192 502

4 616 870

Ukraina

366

1 605

376

415

Węgry

359 646

2 257 486

530 254

584 412

Wielka Brytania

14 225 397

114 714 312

26 937 296

29 648 211

Włochy

2 643 385

13 173 902

3 095 079

3 412 269

RAZEM

53 555 196

408 274 777

95 873 139

105 549 780

Słowa kluczowe: pieczarki, eksport pieczarek, grzyby
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE