Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Jakie są dane WAPA o zapasach gruszek w grudniu?

Dane WAPA (Światowej Organizacji Producentów Jabłek i Gruszek) dotyczą stanu zapasów gruszek na 1 grudnia 2023 roku. W europejskich krajach członkowskich było wtedy 661,5 tys. ton gruszek. Jest to mniejszy wolumen niż w tym samym okresie zarówno w roku 2022 o 2,2 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 676,1 tys. ton, ale większy niż ten w analogicznym okresie przed dwoma laty (+0,9 procent w stosunku do wolumenu 655,7 tys. ton). Przypomnijmy jednak, że zbiory gruszek w 2021 roku były katastrofalnie niskie i w grudniu tamtego roku zapasy tych owoców były rekordowo niskie.

W europejskich magazynach zdecydowanie dominuje odmiana Konferencja z wolumenem 563,8 tys. ton i jest jej znacząco więcej w relacji rok do roku (+10,8 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 508,8 tys. ton). Wzrost zapasów Konferencji w stosunku do stanu z 1.12.2021 roku jest mniejszy (+5,2 procent w stosunku do wolumenu 535,9 tys. ton).

Jak widać na wykresie powyżej, to Polska jest na czwartym miejscu wśród wymienionych w raporcie krajów. Z wolumenem zapasu gruszek na poziomie 40,0 tys. ton wyraźnie odstaje od czołowej dwójki państw-producentów gruszek. Ten wolumen to zaledwie 6,0 procent całości zapasów gruszek w objętych niniejszym zestawieniem krajach.

Tu jednak należy dodać ważne zastrzeżenie – od zeszłego sezonu zmienił się sposób szacowania zapasów gruszek we Włoszech, co mocno utrudnia porównania w tym zakresie. Jednak należy też zauważyć, że to właśnie Włochy doznały największego spadku zbiorów tych owoców w roku 2023 i tym samym najdrastyczniejszego spadku wielkości zapasów (-66,2 procent rok do roku).

Stan zapasów gruszek w Polsce jest niższy niż rok temu. W relacji rok do roku mamy tu redukcję o 20 procent (w stosunku do wolumenu 50 tys. ton), w relacji do stanu sprzed dwóch lat jest to spadek o 2,4 procent (do wolumenu 41 tys. ton). Jednak dane WAPA w tym względzie są niepełne, co widać po tym, że cały zapas 40 tys. ton gruszek w Polsce przypisano do odmiany Konferencja.

Słowa kluczowe: gruszki, zapasy gruszek, owoce, wapa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE