Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Jakie są dane WAPA o zapasach gruszek?

2023-01-10 08:45

Dane WAPA (Światowej Organizacji Producentów Jabłek i Gruszek) dotyczą stanu zapasów gruszek na 1 grudnia 2022 roku. W europejskich krajach członkowskich było wtedy 721,7 tys. ton gruszek. Jest to większy wolumen niż w tym samym okresie zarówno w roku 2021 (+10,1 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 655,7 tys. ton), ale mniejszy niż ten w analogicznym okresie przed dwoma laty (-19,7 procent w stosunku do wolumenu 899,3 tys. ton).

W europejskich magazynach zdecydowanie dominuje odmiana Konferencja z wolumenem 511,4 tys. ton, ale jest jej nieco mniej w relacji rok do roku (-4,6 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 535,9 tys. ton). Spadek zapasów Konferencji w stosunku do stanu z 1.12.2020 roku jest jeszcze wyraźniejszy (-14,3 procent w stosunku do wolumenu 596,8 tys. ton.

Jak widać na wykresie powyżej, to Polska jest na czwartym miejscu wśród wymienionych w raporcie krajów. Ale z wolumenem zapasu gruszek na poziomie 50,0 tys. ton wyraźnie odstaje od czołowej trójki państw-producentów gruszek. Ten wolumen to zaledwie 6,9 procent całości zapasów gruszek w objętych niniejszym zestawieniem krajach.

Stan zapasów gruszek w Polsce jest wyższy niż rok temu, a nawet jest on rekordowo wysoki w porównaniu z poprzednimi co najmniej piętnastoma latami ujętymi w zestawieniu WAPA. W relacji rok do roku mamy tu wzrost o 22 procent (w stosunku do wolumenu 40 tys. ton), w relacji do stanu sprzed dwóch lat jest to wzrost o 39 procent (do wolumenu 36 tys. ton). W Polsce najwięcej zgromadzono gruszek odmiany Konferencja – 45 tys. ton, czyli 90 procent zapasów tych owoców ogółem.

Słowa kluczowe: gruszki, zapasy gruszek, owoce, wapa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE