Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Produkcja mrożonek i soków w trzech kwartałach 2022 r.

Analizujemy dane GUS dla okresu styczeń-wrzesień roku 2022 w produkcji mrożonych warzyw i owoców oraz soków warzywnych i owocowych a także marynat warzywnych. W tym okresie widać, w porównaniu z danymi z analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost tylko w sektorze produkcji soków (zwłaszcza soku jabłkowego) oraz w produkcji warzyw mrożonych. Natomiast, jeśli chodzi o produkcję mrożonych owoców oraz marynat to rok do roku mamy spadek produkcji.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w Polsce wyprodukowano 391 tys. ton warzyw mrożonych i było to 102,2 procent produkcji z tego samego okresu roku 2021 (po dwóch kwartałach wartość tego wskaźnika wynosiła 97,0 procent). Czyli mamy tu wzrost w relacji rok do roku o 2,2 procent. Zauważmy też fakt, ze ten sektor zniwelował stratę rok do roku, jaka była obecna jeszcze kwartał wcześniej.

Jeśli chodzi o produkcję mrożonych owoców (włączając orzechy), to wedle danych GUS wyniosła ona w trzech kwartałach 2022 roku 215 tys. ton, co stanowiło 93,0 procent poziomu produkcji w tej kategorii w analogicznym okresie roku 2021 (po dwóch kwartałach wskaźnik ten wynosił 92,2 procent). Jak widać więc w relacji rok do roku mamy w tej kategorii spadek o 7,0 procent. Widzimy tu jednak niewielką poprawę względem sytuacji po dwóch kwartałach bieżącego roku.

Jeśli chodzi o soki owocowe i warzywne, to w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyprodukowano ich 7819 tys. hektolitrów i było to 104,0 procent wolumenu z tego samego okresu zeszłego roku (trzy miesiące wcześniej ten wskaźnik wynosił 108,1 procent). W tej kategorii mamy zatem wzrost rok do roku o 4,0 procent. Ale widzimy też spadek dynamiki produkcji soków względem poziomu po dwóch kwartałach bieżącego roku. W tym roku zestawienie w tej kategorii zostało uszczegółowione. Wydzielono dwie podkategorie:

sok jabłkowy - produkcja w trzech kwartałach 2022 to 3712 tys. hl, o 16,3 procent większa rok do roku (po dwóch kwartałach było to +21,9 procent),

sok pomidorowy - produkcja w trzech kwartałach 2022 to 337 tys. hl, o 1,9 procent mniejsza rok do roku (po dwóch kwartałach było to +3,5 procent).

Zestawienie GUS obejmuje jeszcze produkcję marynat warzywnych, których w omawianym okresie 2022 roku wyprodukowano 37 180 ton i było to 86,8 procent poziomu produkcji z analogicznego okresu roku 2021 (po dwóch kwartałach wskaźnik ten wynosił 81,4 procent). W tej kategorii spadek rok do roku wyniósł zatem 13,2 procent, ale ta względna różnica liczona rok do roku jest nieco mniejsza niż ta po dwóch kwartałach (wynosząca wówczas -18,6 procent).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE