Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Światowy eksport ziemniaków

Globalny eksport ziemniaków skurczył się do 13 mln ton w 2020 roku, spadając o -11,3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W ujęciu wartościowym eksport ziemniaków gwałtownie spadł z 5,1 mld USD w 2019 roku do 4,3 mld USD (szacunki IndexBox) w 2020 roku.

Największe wysyłki pochodziły z Francji (2,3 mln ton), Holandii (2 mln ton) i Niemiec (1,9 mln ton), łącznie obejmując 48 procent całego eksportu. Na kolejnym miejscu uplasowała się Belgia (1 mln ton) z udziałem 7,7 procent w całości eksportu. Stosunkowo niewielki udział w całkowitym eksporcie miały Egipt (561 tys. ton), Kanada (530 tys. ton), USA (506 tys. ton), Chiny (442 tys. ton), Kazachstan (318 tys. ton), Indie (298 tys. ton), Hiszpania (285 tys. ton), Wielka Brytania (279 tys. ton) i Pakistan (276 tys. ton).

Pod względem wartości, Holandia (826 mln USD), Francja (684 mln USD) i Niemcy (374 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie eksportu w 2020 roku, z łącznym udziałem w światowym eksporcie wynoszącym 44 procent. Kanada, Chiny, Stany Zjednoczone, Egipt, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania, Indie, Pakistan i Kazachstan pozostały nieco w tyle, z łącznym udziałem 39 procent.

W 2020 roku średnia cena eksportowa ziemniaków wyniosła 327 dolarów za tonę, co oznacza spadek o -6,3 procent w stosunku do roku poprzedniego. Istniały znaczne różnice w średnich cenach między głównymi krajami eksportującymi. W roku 2020 krajem o najwyższej cenie były Chiny, a Kazachstan należał do krajów o najniższej cenie.

Najwięksi importerzy ziemniaków na świecie
W roku 2020 głównymi importerami ziemniaków będą Belgia (3 mln ton), następnie Holandia (1,6 mln ton), Hiszpania (0,9 mln ton) i Niemcy (0,7 mln ton), które łącznie będą miały 43 procent udziału w całkowitym imporcie. Daleko za liderami uplasowały się Włochy (618 tys. ton), USA (501 tys. ton), Uzbekistan (409 tys. ton), Portugalia (378 tys. ton), Francja (331 tys. ton), Ukraina (285 tys. ton), Rosja (241 tys. ton), Malezja (236 tys. ton) i Kanada (233 tys. ton).

Pod względem wartości, Belgia (595 mln USD), Holandia (345 mln USD) i Hiszpania (314 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie importu w 2020 roku, razem odpowiadając za 28 procent światowego importu. Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Francja, Rosja, Portugalia, Kanada, Malezja, Ukraina i Uzbekistan pozostały nieco w tyle, odpowiadając za kolejne 30 procent.

Większość krajów importujących zmniejszyła swoje zakupy w ciągu ostatniego roku. Belgia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Uzbekistan, Ukraina, Czechy i Wielka Brytania należały do nielicznych krajów, które zwiększyły import w 2020 roku.

Kraje o najwyższym poziomie konsumpcji ziemniaków per capita w 2020 roku to Białoruś (608 kg na osobę), Belgia (522 kg na osobę) i Ukraina (474 kg na osobę).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE