Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Wynikowy szacunek zbioru ziemniaków 2023 r.

Przypomnijmy, że pierwszy „wstępny” szacunek został opublikowany w lipcu i był oparty na danych czerwcowych. W przypadku ziemniaków jak zwykle był on bardzo ogólnikowy i ograniczał się do jednej informacji liczbowej, że areał upraw ziemniaka w 2023 roku oszacowano na nieco ponad 0,2 mln ha, a więc na poziomie podobnym od tego z roku 2022. Przewidywał też, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych zbiory ziemniaków w 2023 roku będą niemal na pewno gorsze do tych rok wcześniej.

Te pesymistyczne przewidywania potwierdziły się w kolejnym, przedwynikowym szacunku, który oparto na danych z lipca br. Specjaliści GUS w oszacowaniu wówczas areał uprawy ziemniaków w Polsce na 0,2 mln ha, plony na 294 dt/ha średnio, a zbiory na 5,5 mln ton. Czy prognozy te zmieniły się w ostatnim tegorocznym oszacowaniu GUS?

Powierzchnię upraw ziemniaków w roku 2023 eksperci GUS szacują na 0,2 mln hektarów, czyli bez zmian w stosunku do oszacowania przedwynikowanego i w stosunku do wielkości upraw rok wcześniej.

Plony ziemniaków w skali kraju zostały tym razem oszacowane na 296 dt/ha średnio. To o 2 dt/ha więcej niż w prognozie przedwynikowej. I o 4 procent mniej niż średnie plony ziemniaków w 2022.

Produkcję ziemniaków w 2023 roku GUS wynikowo szacuje na zaledwie 5,6 mln ton. To i tak nieco lepiej niż szacunek przedwynikowy. I jest to wynik poprawy warunków pogodowych w końcowej fazie wegetacji. Ale to wciąż znacząco mniej, bo o 7 procent, niż w roku 2022, gdy zbiory wyniosły 6,0 mln ton. Nie mówiąc już o porównaniu do lat wcześniejszych, choćby do zbiorów z 2021, które wyniosły 7,1 mln ton. Tu mamy spadek aż o 21 procent.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE