Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Przedwynikowy szacunek zbioru ziemniaków 2023

Przypomnijmy, że pierwszy „wstępny” szacunek został opublikowany w lipcu i był oparty na danych czerwcowych. W przypadku ziemniaków jak zwykle był on bardzo ogólnikowy i ograniczał się do jednej informacji liczbowej, że areał upraw ziemniaka w 2023 roku oszacowano na nieco ponad 0,2 mln ha, a więc na poziomie podobnym od tego z roku 2022. Przewidywał też, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych zbiory ziemniaków w 2023 roku będą niemal na pewno gorsze do tych rok wcześniej. Te pesymistyczne przewidywania potwierdziły się.

Specjaliści GUS w oszacowaniu przedwynikowym oszacowali areał uprawy ziemniaków w Polsce na 0,2 mln ha, a więc jest to poziom analogiczny do szacunków wstępnych. Plony ziemniaków w skali kraju na 294 dt/ha średnio, a więc niższe od zeszłorocznych o 4 procent (przy spadku areału). Zbiory ziemniaków w Polsce w 2023 roku oszacowano na zaledwie 5,5 mln ton, o 9 procent mniej od już niskich zbiorów z 2022 roku (6,0 mln ton).

Jak widać szacunek GUSu z 30 września, oparty na danych z sierpnia bieżącego roku jest bardzo pesymistyczny, jeśli chodzi o wielkość zbiorów ziemniaków. Ich wolumen ma być jeszcze niższy od zeszłorocznego, a to oznaczać może niskie zapasy już na dość wczesnym etapie sezonu oraz wzrost cen. Oczywiście o ile polski rynek nie zostanie zalany importem, choć tu trzeba zauważyć, iż przy tak niskich zbiorach ten import, aby znacząco zbić ceny, musiałby być bardzo duży.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE