Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Zapasy gruszek w styczniu wg WAPA

Ostatnie dane WAPA (Światowej Organizacji Producentów Jabłek i Gruszek) dotyczą stanu zapasów gruszek na 1 stycznia 2024 roku. W europejskich krajach członkowskich było wtedy 582,6 tys. ton gruszek. W poprzednim komunikacie WAPA oszacowała stan na 1.12.2023 roku na 661,5 tys. ton tych owoców, co oznacza, że w grudniu ubyło ich 78,9 tys. ton.

Wolumen zapasów gruszek z 1 stycznia bieżącego roku był niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej o 4,4 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 609,6 tys. ton. Gruszek w europejskich magazynach 1 lutego bieżącego roku było też mniej niż w tym samym dniu w roku 2022 (-11,8 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 660,8 tys. ton). Dużo mniejsze były także te zapasy w stosunku do 1.01.2021 (-28,0 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 808,7 tys. ton).

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WAPA

Jak widać na wykresie powyżej, Polska jest na piątym miejscu wśród wymienionych w raporcie krajów. Z wolumenem zapasu gruszek na poziomie 34,0 tys. ton wyraźnie odstaje od czołowej dwójki państw-producentów gruszek. Ten wolumen to zaledwie 5,8 procent całości zapasów gruszek w objętych niniejszym zestawieniem krajach.

Tu jednak należy dodać ważne zastrzeżenie – od 2021/2022 sezonu zmienił się sposób szacowania zapasów gruszek we Włoszech, co mocno utrudnia porównania w tym zakresie. Jednak należy też zauważyć, że to właśnie Włochy doznały największego spadku zbiorów tych owoców w roku 2023 i tym samym ogromnego spadku wielkości zapasów (-67,0 procent rok do roku).

Stan zapasów gruszek w Polsce jest niższy niż rok temu, i mamy tu spadek o 18,1 procent (w stosunku do wolumenu 41,5 tys. ton). W relacji do stanu sprzed dwóch lat jest to natomiast wzrost o 33,3 procent (do wolumenu 25,5 tys. ton). W Polsce najwięcej zgromadzono gruszek odmiany Konferencja – 30,0 tys. ton, czyli 88,2 procent krajowych zapasów tych owoców ogółem.

W europejskich magazynach zdecydowanie dominuje odmiana Konferencja z wolumenem 457,41 tys. ton i jest jej więcej w relacji rok do roku o 5,5 procent w stosunku do ówczesnego wolumenu 433,6 tys. ton. Spadek zapasów Konferencji w styczniu 2024 roku wyniósł natomiast aż 106,5 tys. ton.

Słowa kluczowe: gruszki, zapasy gruszek, owoce, wapa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE