Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest poniedziałek 17 luty 2020. Od wczoraj dodano 1072 ceny w 9 kategoriach. Życzymy miłego dnia.
Tu jesteś: Owoce i warzywa  »  Warzywa  »  Pomidory  »  Globalny rynek pomidorów

Globalny rynek pomidorów

Pomidory
  |   Źródło:
IndexBox opublikował raport na temat światowego rynku warzyw. Poniżej jego streszczenie.

Światowe przychody na rynku pomidorów wyniosły w 2018 roku 190,4 mld USD w 2018 roku, co oznacza wzrost o 6,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego).

Wartość rynku pomidorów rosła średnio o roczną stopę +3,1 procent w latach 2007-2018; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w niektórych latach. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2011 roku, kiedy wartość rynkowa wzrosła o 9,6 procent rok do roku W analizowanym okresie światowy rynek pomidorów osiągnął najwyższy poziom w 196,1 mld USD w 2014 roku; jednak w latach 2015–2018 konsumpcja pozostawała na niższym poziomie.

Produkcja 2007-2018

W 2018 roku ilość pomidorów produkowanych na całym świecie wyniosła 188 mln ton, co oznacza wzrost o 3,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość produkcji wzrosła średnio o 2,9 procent rocznie w latach 2007-2018; wzór trendu pozostał spójny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami obserwowanymi w niektórych latach. Tempo wzrostu było najszybsze w 2009 roku, wzrost o 9,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Światowa produkcja pomidorów osiągnęła najwyższy poziom w 2018 roku i prawdopodobnie w najbliższym czasie jeszcze wzrośnie. Ogólny pozytywny trend pod względem produkcji pomidorów był w dużej mierze uwarunkowany umiarkowanym wzrostem powierzchni uprawy tych warzyw i niewielkim wzrostem plonów.

Eksport 2007-2018

Światowy eksport ton w 2018 roku wyniósł 7,3 mln, a więc pozostał względnie stabilny w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość eksportu wzrosła średnio o roczną stopę +1,6 procent od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostał spójny, z niewielkimi wahaniami w niektórych latach. Pod względem wartości eksport pomidorów wyniósł 9,7 mld USD (szacunki IndexBox) w 2018 roku.

Eksport według krajów

W 2018 roku największymi eksporterami pomidorów były następujące kraje: Meksyk (1,8 mln ton), a następnie Holandia (1,1 mln ton), Hiszpania (797 tys. ton), Maroko (550 tys. ton) i Turcja (364 tys. ton), które razem stanowiły 63 procent eksport ogółem. Francja (287 tys. ton), Belgia (220 tys. ton), Stany Zjednoczone (216 tys. ton), Kanada (191 tys. ton), Azerbejdżan (172 tys. ton), Litwa (157 tys. ton) i Chiny (143 tys. ton) podążały za liderami.

Od 2007 do 2018 roku najbardziej znaczące tempo wzrostu eksportu wśród głównych krajów eksportujących osiągnął Azerbejdżan, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości Meksyk (2,3 mld USD), Holandia (1,9 mld USD) i Hiszpania (1,3 mld USD) stanowiły kraje o najwyższym poziomie eksportu w 2018 roku, które łącznie stanowiły 57 procent światowego eksportu. Maroko, Kanada, Francja, Turcja, Stany Zjednoczone, Belgia, Litwa, Azerbejdżan i Chiny są nieco w tyle, co stanowi kolejne 32 procent.

Ceny eksportowe według krajów

Średnia cena eksportowa pomidorów wyniosła 1326 USD za tonę w 2018 roku, co daje wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu ostatnich jedenastu lat cena ta rosła średnio o roczną stopę +1,3 procent. Tempo wzrostu było najszybsze w 2010 roku, kiedy średnia cena eksportowa wzrosła o 18 procent rok do roku W okresie objętym przeglądem średnie ceny eksportowe pomidorów osiągnęły maksimum w 2018 roku i oczekuje się, że utrzymają wzrost w najbliższym czasie.

Istniały znaczne różnice w średnich cenach eksportowych między głównymi krajami eksportującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie eksportowej była Kanada (2159 USD za tonę), a Turcja (894 USD za tonę) miała jedną z najniższych cen.

Od 2007 do 2018 roku najbardziej zauważalne tempo wzrostu cen eksportowych osiągnął Azerbejdżan, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Import 2007-2018

W 2018 roku Ilość pomidorów importowanych na całym świecie wyniosła 6,8 mln ton, co oznacza wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość przywozu rosła średnio o 1,5 procent rocznie od 2007 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostawał spójny, odnotowano jedynie niewielkie wahania w badanym okresie. Tempo wzrostu było najszybsze w 2009 roku, wWzrost o 9,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W badanym okresie światowy import pomidorów osiągnął maksymalny poziom 7,2 mln ton w 2014 roku; jednak w latach 2015–2018 import pozostawał na niższym poziomie.

Pod względem wartości import pomidorów wyniósł 9 mld USD (szacunki IndexBox) w 2018 roku. Całkowita wartość importu wzrosła średnio o 2,1 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostawał spójny, odnotowano jedynie niewielkie wahania w analizowanym okresie. Tempo wzrostu było najszybsze w 2010 roku, kiedy import wzrósł o 12 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W okresie objętym przeglądem światowy import pomidorów osiągnął maksymalny poziom 9,3 mld USD w 2014 roku; jednak w latach 2015–2018 import pozostawał na niższym poziomie.

Import według krajów

USA były największym importerem pomidorów na świecie, a wielkość importu do tego kraju wyniosła 1,9 mln ton, co stanowiło ok. 27 procent całkowitego importu w 2018 roku. Nieco dalej znajdowały się Niemcy (729 tys. ton), Rosja (578 tys. ton), Francja (493 tys. ton) i Wielka Brytania (418 tys. ton), łącznie obejmując 33 procent udziału w całkowitym imporcie. Holandia (230 tys. ton), Kanada (228 tys. ton), Pakistan (182 tys. ton), Polska (153 tys. ton), Hiszpania (147 tys. ton) i Włochy (129 tys. ton) miały mniejszy udział w łącznym imporcie.

W latach 2007-2018 średnie roczne tempo wzrostu w odniesieniu do importu pomidorów do USA wyniosło +5,1 procent. Jednocześnie Pakistan (+27,5 procent), Polska (+6,1 procent), Włochy (+3,9 procent), Holandia (+1,6 procent) i Kanada (+1,3 procent) wykazały dodatnie tempo wzrostu. Ponadto Pakistan stał się najszybciej rosnącym importerem na świecie, z CAGR +27,5 procent w latach 2007-2018. Niemcy, Rosja, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania doświadczyły stosunkowo płaskiego trendu. Od 2007 do 2018 roku Udział Stanów Zjednoczonych i Pakistanu wzrósł o +12 procent i + 2,5procent, podczas gdy udziały pozostałych krajów pozostały względnie stabilne przez cały analizowany okres.

Pod względem wartości Stany Zjednoczone (2,5 mld USD), Niemcy (1,5 mld USD) i Wielka Brytania (700 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie importu w 2018 roku, które łącznie objęły 52 procent światowego importu. Za tymi krajami znalazły się Francja, Rosja, Kanada, Holandia, Polska, Włochy, Hiszpania i Pakistan, które razem stanowiły kolejne 29 procent.

Ceny importowe według krajów

Średnia cena importu pomidorów wyniosła w 2013 roku 1331 USD za tonę, co oznacza spadek o -3,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie rzecz biorąc, cena importowa pomidorów nadal jednak wykazuje względnie płaski trend. Ceny importowe różniły się zauważalnie w zależności od kraju przeznaczenia; krajem o najwyższej cenie importowej były Niemcy (2017 USD za tonę), podczas gdy Pakistan (520 USD za tonę) miał jedną z najniższych cen.

W latach 2007–2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu cen importowych osiągnęła Hiszpania, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszych stopni wzrostu.

Podobne
Pomidory i ogórki
2019-08-19 10:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 33. tydz. br.
Jak wygląda sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Pomidory i ogórki
2019-08-12 10:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 32. tydz. br.
Jak wygląda sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Pomidory
2019-08-08 15:50
Kolejne zmiany na rynku pomidorów
Sytuacja na polskim hurtowym rynku pomidorów szklarniowych pozostaje dynamiczna. jak teraz kształtują się ceny tych warzyw?
czytaj więcej
Pomidory i ogórki
2019-08-05 10:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 31. tydz. br.
Jak wygląda sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.