Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport pieczarek w 2018 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski w 2018 roku wyniósł 230,8 tys. ton, a jego wartość 1.474,7 mln zł (1,5 mld zł). Oznacza to, że w samym czwartym kwartale zeszłego roku eksport pieczarek był na poziomie 56,2 tys. ton i 386,5 mln zł, czyli wyższym niż w kwartale trzecim (odpowiednio 52,9 tys. ton i 343,1 mln zł).

Powyższe dane oznaczają wzrost eksportu w omawianej kategorii w relacji rok do roku (dodajmy, że w 2017 sprzedaż pieczarek za granicę też rosła). W roku 2017 wolumen eksportu w tej kategorii wyniósł bowiem 228,7 tys. ton, a wartość 1.435,3 mln zł (1,4 mld zł). Mamy więc wzrost w ujęciu ilościowym o 2,1 tys. ton, czyli o 0,9 procenta oraz w ujęciu wartościowym o 39,4 mln zł, czyli o 2,7 procenta.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu pieczarek między rokiem 2017 i 2018, to dokonała się zmiana na pozycji lidera. Wielka Brytania, która zwiększyła ilość zakupionych pieczarek z 47,5 do 54,2 tys. ton wyprzedziła Niemcy, choć i tu wolumen wzrósł – z 53,0 do 53,8 tys. ton. Francja zajęła miejsce trzecie, zwiększając wolumen z 21,0 do 25,3 tys. ton, wyprzedzając przy tym Białoruś, do której eksport spadł z 23,0 do 19,3 tys. ton. Mniejszy był też rok do roku eksport do Włoch. Spadł on z 11,3 do 10,7 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Arabia Saudyjska

480

7 709

1 817

2 232

Austria

3 297 230

28 633 058

6 734 507

7 992 247

Belgia

2 486 726

16 590 786

3 895 893

4 593 378

Białoruś

19 340 901

38 137 880

8 979 694

10 655 090

Bułgaria

4 269 036

16 872 409

3 964 255

4 682 154

Chorwacja

1 380 840

9 565 471

2 240 297

2 642 109

Cypr

513 474

3 021 896

709 515

838 145

Czechy

3 579 753

20 469 006

4 822 816

5 742 705

Dania

7 194 637

59 337 316

13 934 297

16 470 051

Estonia

410 403

2 049 958

477 897

554 946

Finlandia

145 600

1 299 610

305 456

364 992

Francja

25 311 344

179 714 651

42 265 436

50 080 383

Grecja

6 125 889

39 615 105

9 328 137

11 092 233

Hiszpania

438 256

3 281 750

771 154

912 896

Holandia

8 090 528

54 015 404

12 700 912

15 022 736

Irlandia

83 358

676 330

162 035

198 645

Izrael

8 413

64 084

15 343

18 948

Kazachstan

2 034 606

9 309 405

2 186 472

2 585 267

Litwa

923 635

4 383 375

1 040 097

1 254 057

Luksemburg

396 949

2 572 994

604 247

713 281

Łotwa

7 924 502

31 502 506

7 437 023

8 920 439

Mołdawia

38 392

132 311

31 312

37 384

Niemcy

53 827 313

393 505 576

92 607 182

109 935 836

Norwegia

3 842 480

27 904 245

6 561 216

7 772 019

Portugalia

135

945

220

258

Rumunia

3 701 110

20 984 194

4 957 307

5 925 840

Serbia

31 680

58 787

14 062

16 997

Słowacja

1 258 295

9 552 307

2 255 685

2 703 094

Szwajcaria

719 636

8 020 257

1 885 074

2 230 811

Szwecja

8 146 876

60 003 436

14 116 778

16 744 096

Ukraina

462

1 678

394

470

Węgry

338 178

1 953 717

457 087

533 637

Wielka Brytania

54 198 675

386 835 886

90 925 583

107 639 079

Włochy

10 748 592

44 671 772

10 512 531

12 466 592

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

24

217

51

58

RAZEM

230 808 408

1 474 746 031

346 901 782

411 343 105

Słowa kluczowe: pieczarki, eksport pieczarek, grzyby
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE