Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport pieczarek w 2019 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski wyniósł w 2019 roku 211,6 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 1 538,5 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, ale wzrost w ujęciu wartościowym.

W roku 2018 eksport pieczarek wyniósł bowiem 235,6 tys. ton oraz 1 509,9 mln zł. Daje to w relacji rok do roku spadek wolumenu o 24,0 tys. ton, czyli o 10,2 procent oraz wzrost wartości o 28,6 mln zł, czyli o 1,9 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu pieczarek z Polski między rokiem 2018 i rokiem 2019, to doszło do zmiany na pozycji lidera w tym zestawieniu. Na pierwsze miejsce weszła, druga rok wcześniej, Wielka Brytania, do której eksport zmalał z 54,5 do 54,4 tys. ton. Natomiast na drugie miejsce spadły Niemcy, dokąd eksport pieczarek zmalał z 55,4 do 46,8 tys. ton. Trzecią lokatę utrzymała Francja, do której sprzedaż w tej kategorii wzrosła z 25,4 do 30,0 tys. ton.

Znacząco zaś zmalał eksport na Białoruś, bo z 19,3 do 3,8 tys. ton (spadek z czwartego miejsca na dwunaste). Z miejsca piątego na czwarte awansowały Włochy, dokąd eksport wzrósł z 10,8 do 11,9 tys. ton, a z dziewiątego na piąte weszła Dania, dokąd eksport pieczarek zwiększył się z 7,3 do 8,2 tys. ton. Najbardziej spektakularny spadek importu polskich pieczarek miał miejsce w przypadku Łotwy – z miejsca ósmego i wolumenu 7,9 tys. ton na ostatnią, trzydziestą pierwszą pozycję w zestawieniu z wolumenem zaledwie 2 kilogramy.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

5 185 798

43 564 862

10 139 172

11 379 832

Belgia

2 931 493

20 827 569

4 844 915

5 441 331

Białoruś

3 832 968

15 668 806

3 645 058

4 113 285

Bułgaria

3 505 209

17 142 231

3 989 613

4 480 324

Chorwacja

1 136 790

7 929 613

1 845 662

2 067 255

Cypr

633 270

3 680 014

856 359

959 385

Czechy

3 411 397

20 181 161

4 698 805

5 272 679

Dania

8 224 794

71 870 166

16 720 758

18 757 653

Estonia

658 899

2 439 459

566 069

642 812

Francja

30 040 825

216 630 303

50 404 261

56 530 482

Grecja

6 867 626

45 394 833

10 564 475

11 852 413

Hiszpania

875 619

6 763 922

1 573 557

1 762 170

Holandia

7 570 489

53 801 510

12 518 170

14 036 376

Irlandia

24 200

195 699

45 489

51 248

Kazachstan

1 857 715

9 431 723

2 193 247

2 455 540

Litwa

205 088

1 345 256

313 989

350 774

Luksemburg

535 361

3 849 430

894 387

998 823

Łotwa

2

16

4

4

Mołdawia

15 840

85 485

20 076

22 361

Niemcy

46 765 167

371 603 160

86 476 052

96 969 442

Norwegia

4 204 343

30 955 279

7 202 685

8 079 321

QQ w ramach handlu
z kr.trzecimi

100

1 339

312

355

Rumunia

4 522 058

28 740 814

6 688 581

7 511 138

Słowacja

1 792 428

14 417 275

3 356 172

3 765 933

Słowenia

600

3 994

921

1 045

Szwajcaria

845 312

9 619 266

2 238 433

2 511 589

Szwecja

8 072 746

62 451 050

14 532 610

16 309 555

Ukraina

1 429

6 100

1 416

1 588

Węgry

1 563 040

9 802 826

2 280 932

2 549 235

Wielka Brytania

54 431 068

412 156 723

95 895 062

107 545 162

Włochy

11 851 527

57 969 336

13 484 258

15 128 170

RAZEM

211 563 201

1 538 529 220

357 991 500

401 547 280

Słowa kluczowe: pieczarki, eksport pieczarek, grzyby
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE