Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Jak zagospodarować jabłka z tegorocznych zbiorów?

2014-11-20 11:38

W tym roku w Polsce zebrano co najmniej 3,7 mln ton jabłek różnych odmian i różnej jakości. Także jest to rekordowa wielkość. Bez embarga nie byłoby problemów w zagospodarowaniu takiej ilości owoców po opłacalnych cenach - podaje Prof. dr hab. Eberhard Makosz z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

Według mojej aktualnej wiedzy, przy zbiorze 3,7 mln ton jabłek, ich zagospodarowanie może być następujące (w tys. ton): 

• przerób na sok zagęszczony, naturalny i cydr jabłkowy – 2 100, 

• spożycie w kraju - 700, 

• eksport, ale tylko dobrej jakości - 550, 

• cele charytatywne i szkoły - około 50. 


Zostaje około 300 tys. ton, za które winne być rekompensaty, dopłaty i inne formy pomocy. Jeśli dzięki staraniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzrośnie przerób jabłek na biogaz i alkohol oraz jeśli przetwórstwo owocowe zwiększy przerób jabłek do 2 300 tys. ton, istnieją wielkie szanse na zagospodarowanie wszystkich tegorocznych jabłek. Nie muszą zgnić lub ulec zniszczeniu, pod warunkiem oczywiście, że zostaną zrealizowane wymienione sposoby zagospodarowania jabłek. 

Aktualnie w różnych pomieszczeniach gospodarczych, w zwykłych przechowalniach i chłodniach może być ogółem około 1,8 mln ton jabłek. W samych chłodniach około 1,3 mln ton, w tym, 900 tys. ton ze zmodyfikowaną atmosferą. Szacuje się, że z tej wielkości wykorzysta się około 600 tys. ton na spożycie w kraju, a na eksport około 550 tys. ton. Około 50 tys. ton wyniosą ubytki naturalne. Problemy będą ze zbytem jabłek odmiany Idared i jabłek niskiej jakości - te jabłka mogą zostać przeznaczone na przemysł. Jest pewne, że wzrośnie eksport polskich jabłek do Rosji przez inne kraje. W Rosji aktualna cena detaliczna za 1 kg jabłek waha się od 1,0 do 1,5 euro dlatego napływ tańszych owoców może stać się koniecznością. Rośnie także eksport polskich owoców do krajów pozaeuropejskich na nowe rynki. Nie jest zatem niemożliwe zagospodarowanie całości tegorocznych zbiorów.

 

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE