Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Zagospodarowanie jabłek deserowych w Polsce

2017-05-11 13:28

Jabłka deserowe w Polsce zagospodarowywane są na lokalnym rynku - do spożycia w stanie świeżym oraz w handlu zagranicznym - na eksport. Zbiory jabłek ciągle rosną, przy różnej wielkości eksportu i spadku ich spożycia, co w konsekwencji ogranicza potrzeby na jabłka deserowe i wzrasta ich nadprodukcja.

Eksport jabłek z Polski

Pierwszy rekordowy poziom eksportu jabłek z Polski miał miejsce w 1986 roku. Wyeksportowano wówczas 224 tys. ton, w tym około 70 proc. do Rosji, głównie odmiany Idared. Warto zaznaczyć, że w danym roku Węgrzy eksportowali 430 tys. ton i to też najwięcej do Rosji - odmiany Jonatan. Ze wzrostem zbiorów wzrastał eksport jabłek. Kolejny rekordowy eksport jabłek miał miejsce w sezonach 2012/13 i 2013/14. od 1.1 do 1.3 mln ton. Był to jednocześnie absolutny rekord światowy. Udział do krajów WNP wyniósł około 75 proc.. Do Rosji wysłano ponad 600 tys. ton.

Rok po rosyjskim embargo na nasze jabłka eksport spadł do około 800 tys. ton. Szybko wzrósł w następnych latach, do około 1.0 mln ton. Mógłby być wyższy, jednak zabrakło jabłek dobrej jakości i odmian jednokolorowych.

Udział eksportowanych jabłek w ogólnej produkcji, wynosi około 25 proc. Aktualnie, przy eksporcie na poziomie 1.0 mln ton jabłek, do krajów wschodniej Europy wyeksportowano 467 tys. ton, do pozostałych krajów europejskich 500 tys. ton a krajów pozaeuropejskich 33 tys. ton. Włosi eksportują około 1.1 mln ton, co stanowi 45 proc. krajowej produkcji, a do krajów pozaeuropejskich eksportują ponad 150 tys. ton.

Mimo rosyjskiego embarga, eksport może wzrosnąć do co najmniej 1.3 mln ton, ale tylko wtedy, kiedy wzrośnie jakość jabłek i produkcja odmian jednokolorowych. Przy ewentualnym zniesieniu embarga na nasze jabłka przez rząd Federacji Rosji, eksport może wzrosnąć o około 200 tys. ton, a potrzeby na nasze jabłka na rynku światowym mogą wynieść 1.5 mln ton. Taka wielkość wyczerpuje nasze techniczne możliwości eksportu tych owoców.

Na tak wysoki eksport jabłek wielki wpływ mają niskie ceny, często poniżej kosztów produkcji. Sytuacja się zmieni, kiedy wzrosną koszty produkcji, zwłaszcza godziny pracy. Wtedy spadnie poziom konkurencyjności naszych jabłek na światowym rynku owoców. 

Spożycie jabłek

Zbiory jabłek rosną natomiast spożycie spada.  W latach 1982 - 1986, przy średnich zbiorach 1.6 mln ton. spożycie jabłek wahało się od 23 do 27 kg/mieszkańca(M) .Wtedy potrzeby na jabłka deserowe wynosiły średnio 900 tys. ton,  co stanowiło 56 proc. wszystkich jabłek. Mało było owoców południowych.

Stosunkowo wysokie spożycie notowano także w latach 1995 - 2005 - wahało się ono od 20 do 24 kg/M, przy większej dostępności owoców południowych. Stały spadek spożycia jabłek zaczął się od 2006 roku. Od 17 kg/M w 2006 roku do około 13 kg/M w latach 2015 i 2016. Potrzeby na jabłka deserowe spadły do 500 tys. ton, co przy zbiorach około 4.0 mln ton stanowiło zaledwie 13 proc. W latach 2015 - 2016 spożycie owoców południowych wynosiło 13.5 kg/M. 

Jakie są przyczyny tak niskiego spożycia jabłek, jedno z najniższych w Europie? Jedna z nich to konkurencyjne owoce południowe, zastanawiające jednak dlaczego konsument decyduje się na większy zakup owoców południowych, droższych od jabłek.

Warto podkreślić, że od kilku lat polskie jabłka deserowe są najtańsze na świecie. Główną tego przyczyną jest za duża ilość jabłek niskiej jakości. W wielu miejscach sprzedaży oferowane jabłka winne być w zakładach przetwórczych. Niska jest dbałość o jabłka, zwłaszcza w dużych sklepach, gdzie giną w masie owoców południowych. Mało jest także informacji o zdrowotnych i dietetycznych walorach tych owoców. Bardzo skromna jest promocja naszych jabłek w kraju.

Warto się zastanowić nad przyczynami niskiego spożycia jabłek i nad sposobami podniesienia ich spożycia. W naszym kraju od kilku lat mamy nadprodukcję jabłek deserowych. Za dużo jest jabłek niskiej i średniej jakości, za mało wysokiej jakości. Trzeba zatem poszukać sposobów złagodzenia problemu nadprodukcji, między innymi przez zwiększony eksport na nowe rynki. Osiągnięto już pierwszy sukces w tym zakresie, gdyż w ostatnich trzech latach, eksport do krajów spoza unijnych wzrósł z 2 do 33 tys. ton. Ten wzrost nie zbilansował jednak spadku spożycia, który wyniósł około 75 tys. ton.

Trzeba różnymi sposobami rozpocząć skuteczną walkę o krajowy rynek jabłek. Wzrost spożycia tylko o 2.0 kg/M, znacząco wpłynie na podniesienie cen skupu i opłacalność produkcji jabłek w naszym kraju. Przy eksporcie 1.2 mln ton i spożyciu 17 kg/M, potrzeby jabłek deserowych wyniosą około 1.8 mln ton - 43 proc. wyprodukowanych jabłek w kraju. W pozostałych 2.2 mln ton, jest co najmniej 500 tys. ton jabłek deserowych średniej jakości, na które nie ma zbytu ani w kraju ani zagranicą. 


 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE