Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Globalny rynek kiwi

2020-09-02 12:00

Po raz dziesiąty z rzędu światowy rynek owoców kiwi odnotował wzrost wartości sprzedaży, która zwiększyła się o 6,5 procent do 6,9 mld USD w 2019 roku. W badanym okresie łączna konsumpcja wskazywała na stabilną ekspansję w latach 2007–2019: jej wartość rosła ze średnią roczną stopą +4,1 procent w ciągu ostatnich dwunastu lat. Wzorzec trendu wskazywał jednak na zauważalne wahania notowane w całym analizowanym okresie. W okresie tym rynek światowy osiągnął szczytowy poziom w 2019 roku i oczekuje się, że w najbliższym czasie utrzyma wzrost.

Konsumpcja według krajów

Największym konsumentem owoców kiwi na świecie pozostają Chiny (2,2 mln ton), które stanowią 52 procent ich całkowitego wolumenu. Ponadto spożycie owoców kiwi w Chinach siedmiokrotnie przekroczyło wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości konsumenta, Włochy (337 tys. ton). Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął Iran (177 tys. ton) z udziałem 4,1 procent.

W Chinach spożycie owoców kiwi rosło w średnim rocznym tempie +5,3 procent w latach 2007-2019. W pozostałych krajach średnie roczne stopy były następujące: Włochy (+8,7 procent rocznie) i Iran (+4,2 procent rocznie).

Pod względem wartości Chiny (3,5 mld USD) same przodowały na rynku. Drugie miejsce w rankingu zajęły Włochy (553 mln USD). Po nich nastąpiła Japonia.

W 2019 roku najwyższy poziom spożycia owoców kiwi na mieszkańca odnotowano w Grecji (14 kg na osobę), następnie we Włoszech (5,66 kg na osobę), Chile (4,45 kg na osobę) i Hiszpanii (3 kg na osobę). Światowe średnie spożycie owoców kiwi na osobę oszacowano na 0,55 kg na osobę.

Prognoza rynku do 2030 roku

W 2020 roku zamknięcie i zmniejszenie wydatków konsumentów spowodowane pandemią ma zahamować wzrost konsumpcji owoców kiwi na świecie. Oczekuje się, że w średnim okresie, wraz z odradzaniem się gospodarki światowej po skutkach pandemii, rynek będzie rósł stopniowo. Ogólnie rzecz biorąc, prognozuje się, że wyniki rynkowe będą wykazywać niewielką tendencję wzrostową w ciągu następnej dekady, zwiększając się z przewidywaną roczną stopą CAGR +1,3 procent w okresie od 2019 do 2030 roku, co ma doprowadzić do wzrostu wolumenu rynku do 4,9 mln ton do końca 2030.

Produkcja

Rynek światowy trzeci rok z rzędu odnotował wzrost produkcji owoców kiwi, która wzrosła o 4,1 procent do 4,3 mln ton w 2019 roku. W sumie produkcja ogółem wykazywała wymierny wzrost w latach 2007-2019: jej wielkość rosła ze średnią roczną stopą +4,1 procent w ciągu ostatnich dwunastu lat. Wzorzec trendu wskazywał jednak na zauważalne wahania notowane w całym analizowanym okresie. Na podstawie danych z 2019 roku produkcja wzrosła o +3,6 procent w stosunku do wskaźników z 2015 roku. Ogólny pozytywny trend w zakresie produkcji był w dużej mierze uwarunkowany umiarkowanym wzrostem powierzchni zbiorów i stosunkowo płaskim trendem w danych dotyczących plonów.

Produkcja według krajów

Chiny (2,1 mln ton) pozostają największym na świecie krajem produkującym owoce kiwi, odpowiadając za 49 procent całkowitej wielkości. Ponadto produkcja owoców kiwi w Chinach czterokrotnie przekroczyła wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości producenta, Włochy (578 tys. ton). Nowa Zelandia (533 tys. ton) zajęła trzecie miejsce pod względem całkowitej produkcji z 12 procentami udziału.

W Chinach produkcja owoców kiwi rosła w średnim rocznym tempie +4,9 procent w latach 2007-2019. W pozostałych krajach średnie roczne stopy były następujące: Włochy (+2,8 procent rocznie) i Nowa Zelandia (+0,8 procent rocznie).

Areał

W 2019 roku globalny obszar zbioru owoców kiwi wzrósł do 259 tys. ha, co oznacza wzrost o 4,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie rzecz biorąc, całkowity obszar wykazywał wyraźny wzrost w latach 2007-2019: jego wielkość wzrastała średnio o +4,3 procent rocznie w ciągu ostatnich dwunastu lat. W analizowanym okresie obszar zbiorów przeznaczony pod produkcję owoców kiwi osiągnął szczytowy poziom 261 tys. ha w 2015 roku; jednak w latach 2016-2019 obszar ten nie odzyskał takiego tempa wzrostu.

Wydajność

Średni plon owoców kiwi na świecie skurczył się nieznacznie do 17 ton na hektar w 2019 roku, pozostając na stosunkowo niezmienionym poziomie w stosunku do 2018 roku. W analizowanym okresie plony wykazywały stosunkowo płaski trend. Globalne plony osiągnęły najwyższy poziom 18 ton z hektara w 2008 roku; jednak w latach 2009-2019 wydajność utrzymywała się na niższym poziomie.

Import

W 2019 roku ilość importowanych owoców kiwi na całym świecie skurczyła się nieznacznie do 1,5 mln ton, spadając o 2,3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość importu rosła w średniorocznym tempie +2,7 procent od 2007 do 2019; Jednak wzór trendu wskazywał na pewne zauważalne wahania odnotowywane w niektórych latach. W badanym okresie światowy import osiągnął maksymalny poziom 1,6 mln ton w 2016 roku; Jednak w latach 2017-2019 import był nieco niższy. Pod względem wartości import owoców kiwi wzrósł nieznacznie do 3,1 mld USD (szacunki IndexBox) w 2019 roku.

Import według krajów

W 2019 roku Belgia (154 tys. ton), Hiszpania (136 tys. ton), Chiny (112 tys. ton), Niemcy (108 tys. ton), Japonia (107 tys. ton), Rosja (78 tys. ton), Francja (75 tys. ton), Stany Zjednoczone (69 tys. ton) ), Włochy (63 tys. ton), Holandia (61 tys. ton), Indie (43 tys. ton) i Polska (34 tys. ton) były największym importerem owoców kiwi na świecie, generując 68 procent całkowitego importu.

W latach 2007-2019 najbardziej zauważalne tempo wzrostu zakupów, wśród głównych krajów importujących, osiągnęły Indie, podczas gdy import dla innych światowych liderów odnotował skromniejsze tempo wzrostu.

Pod względem wartości największymi światowymi rynkami importu owoców kiwi były Chiny (431 mln USD), Japonia (411 mln USD) i Belgia (250 mln USD), które łącznie stanowią 35 procent światowego importu.

Ceny importowe według krajów

W 2019 roku średnia cena importowa owoców kiwi wyniosła 2024 USD za tonę, co oznacza wzrost o 5,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu ostatnich dwunastu lat wzrastał w średniorocznym tempie +2,9 procent. Najbardziej wyraźne tempo wzrostu odnotowano w 2014 roku, kiedy średnia cena importu wzrosła o 19 procent rok do roku. W analizowanym okresie średnie ceny importowe osiągnęły maksimum w 2019 roku I oczekuje się, że utrzymają wzrost w nadchodzących latach.

Ceny wyraźnie różniły się w zależności od kraju przeznaczenia; krajem o najwyższej cenie była Japonia (3 856 USD za tonę), a Indie (1 066 USD za tonę) należały do ​​najniższych.

W latach 2007-2019 najbardziej znaczące tempo wzrostu cen osiągnęły Chiny, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE