Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport cebuli z Polski po 3 kwartałach 2011 roku

2011-12-21 07:14
Źródło: fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS

 

Kraj Jedn miary Ilosc Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 68 048 310 95 802 365 24 094 806 33 598 235
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 17 646 279 21 647 443 5 478 636 7 608 583
Białoruś kg 3 382 844 3 982 873 1 010 579 1 397 344
Mołdowa kg 165 455 155 863 39 353 56 754
Rosja kg 7 350 060 9 748 829 2 461 375 3 407 018
Ukraina kg 6 747 920 7 759 878 1 967 329 2 747 467
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 307 745 140 012 35 422 48 798
Antarktyda kg 54 668 161 210
Azerbejdżan kg 303 320 128 320 32 472 44 669
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 4 371 11 024 2 789 3 919
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 460 925 581 606 147 855 204 770
Norwegia kg 460 925 581 606 147 855 204 770
RAZEM Unia Europejska : kg 49 633 361 73 433 304 18 432 893 25 736 084
Austria kg 43 190 64 080 15 728 22 598
Belgia kg 2 687 228 4 902 370 1 228 252 1 710 012
Bułgaria kg 2 874 240 1 203 253 301 462 422 255
Cypr kg 25 000 75 637 18 695 27 039
Dania kg 1 472 314 1 906 877 482 292 664 437
Estonia kg 379 950 348 524 87 404 120 836
Francja kg 1 532 939 2 461 491 618 790 860 743
Irlandia kg 4 793 7 111 1 783 2 519
Litwa kg 1 371 885 1 539 347 388 573 542 432
Łotwa kg 685 287 573 808 142 502 201 435
Niderlandy kg 14 369 122 19 808 335 4 983 030 6 955 605
Niemcy kg 3 130 369 4 707 561 1 183 998 1 657 889
QQ w ramach handlu z UE kg 339 570 145 191
Republika Czeska kg 2 176 956 2 648 007 664 136 929 577
Rumunia kg 1 366 990 909 878 230 536 315 725
Słowacja kg 609 727 721 272 181 133 252 302
Słowenia kg 10 000 6 189 1 488 2 147
Szwecja kg 23 92 23 33
Węgry kg 82 300 119 735 30 273 41 615
Wielka Brytania kg 16 334 729 30 496 431 7 639 198 10 677 142
Włochy kg 475 980 932 736 233 452 329 552

Jak widać eksport cebuli po 3 kwartałach wyniósł 68 tys. ton z czego do UE 49,6 tys. ton. Sam trzeci kwartał to eksport 17 tys. ton, z czego do krajów UE 16,4 tys. ton. Jak widać w trzecim kwartale popyt na rynkach wschodnich był minimalny. Co do krajów unijnych, to najwięcej cebuli trafiło do Wielkiej Brytanii - około 6 tys. ton. Drugim z kolei krajem była Holandia, gdzie w trzecim kwartale trafiło 4,1 tys. ton. Jest to warte zaznaczenia, gdyż jak wiadomo Holandia sama jest największym eksporterem cebuli. Jest liderem również w ilości cebuli dostarczanej do Polski. Holandia tygodniowo eksportuje kilkanaście tysięcy ton cebuli. Ilości powyżej 1 tys. ton cebuli trafiły również do Belgii, Francji i Czech.
Eksport w całym 2011 roku będzie z pewnością o wiele niższy niż w roku 2010. Jeśliby wolumen z 3 kwartału podwoić w celu oszacowania eksportu za cały rok, to otrzymamy wielkość około 85 - 86 tys. ton na koniec roku. Natomiast w roku 2010 było to 106,8 tys. ton. Jest to oczywiście skutek dużych zbiorów cebuli w Europie w nowym sezonie i spadku popytu na cebulę z Polski. Zwłaszcza na rynkach naszych wschodnich sąsiadów.

 

 

Słowa kluczowe: cebula, eksport cebuli
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem