Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Hiszpania - mniejsze uprawy cebuli

2012-05-23 08:01

Komitet ds. cebuli organizacji FEPEX (Hiszpańska Federacja Związków Producentów i Eksporterów Owoców, Warzyw, Kwiatów i Żywych Roślin) spotkał się w Madrycie w celu omówienia prognoz dotyczących bieżących zbiorów. Stwierdzono, że przeciętnie w Hiszpanii areał uprawy cebuli zmniejszył się o około 10 – 15 proc. Na podobnym poziomie spodziewany jest również spadek zbiorów cebuli.

Na spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego komitetu Alfonso Tarazona analizowano również inne aspekty tego segmentu produkcji rolnej, takie jak poprawa w zakresie ubezpieczeń rolniczych w produkcji cebuli, jak i pozycja wewnątrz sektora rolnego w aspekcie proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Producenci cebuli z Hiszpanii potwierdzili swój pogląd, że produkcja cebuli, jak i szerzej produkcja owoców i warzyw powinna zostać w pełni włączona w system dopłat bezpośrednich, tak aby wyeliminować dyskryminację i zakłócenia konkurencji w sektorze rolnym.

Komitet przeanalizował również dane dotyczące produkcji i eksportu cebuli podkreślając występujące niezgodności z oficjalnymi danymi statystycznymi i istniejącymi obszarami produkcji. Obszar przeznaczony pod uprawę cebuli w Hiszpanii wynosił w 2011 roku około 23 900 ha według danych MAGRAMA. Jeśli chodzi o eksport, to w 2011 roku wyniósł on 252 082 ton i był wyższy o 12,5 proc. niż w roku 2010. Pod względem wartości, w 2011 roku było to 86,3 mln euro, o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Słowa kluczowe: cebula, eksport, zbiory, Hiszpania, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE