Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

COPA i CAGECA apelują o pomoc dla sektora ziemniaków

Europejski rynek ziemniaków magazynowych został mocno dotknięty pandemią COVID-19, co będzie miało konsekwencje dla innych segmentów, zarówno w łańcuchu dostaw świeżych ziemniaków, jak i w przemyśle przetwórczym.

W obliczu tej sytuacji sektor reprezentowany przez COPA (Komitet Profesjonalnych Organizacji Rolniczych) i COGECA (Generalna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych w Unii Europejskiej) wysłał list do Komisji Europejskiej, proponując różne rozwiązania.

Oba komitety zwracają się do Komisji o wsparcie sektora w formie finansowania pochodzącego z budżetu WPR oraz o rozważenie wprowadzenia tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla europejskiego sektora ziemniaków.

Zwracają się również do Komisji Europejskiej o aktywację artykułów 219 i 221 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku, aby zagwarantować lepszą organizację łańcuchów dostaw ziemniaków i umożliwić im przygotowanie się na wszelkie problemy, które mogą wystąpić gdy ograniczenia w UE i w eksporcie do krajów trzecich będą zniesione.

COPA i COCEGA zwracają się również do Komisji Europejskiej o wsparcie prywatnego przechowywania mrożonych półproduktów ziemniaczanych uzyskanych z ziemniaków na podstawie umów, pod warunkiem, że przetwórcy zgodzą się natychmiast ponownie uruchomić swoje linie produkcyjne przy maksymalnej wydajności i że ziemniaki do przechowywania zostaną wycofane z rynku, ponieważ nie ma rynku na tę nadwyżkę. Dotyczy to również wczesnych ziemniaków, ponieważ organizacje producentów będą cierpieć z powodu zakłóceń na rynku spowodowanych przez ziemniaki zeszłoroczne, z uwagi na przedłużone środki ograniczające rozprzestrzenianie pandemii.

Arnaud Delacour, przewodniczący grupy roboczej ds. Ziemniaków COPA-COCEGA, mówi, że „straty spowodowane przez kryzys COVID-19 na poziomie UE szacuje się na ponad 400 milionów euro, a do tego musimy uwzględnić utratę wartości dodanej z powodu braku handlu, przetwórstwa, sektora hotelarsko-gastronomicznego i innych kanałów dystrybucji. Rezerwy finansowe producentów rolnych są wyczerpane, ponieważ w ubiegłym roku było już bardzo źle dla naszego sektora, który musiał radzić sobie z wyjątkowo suchymi warunkami pogodowymi. Potrzebujemy płynności i rządowych gwarancji kredytowych, jeśli chcemy przezwyciężyć ten trudny kryzys. Wszystkie środki wprowadzone przez Komisję Europejską wymagają skoordynowanego i skorygowanego podejścia 27 państw członkowskich UE; w przeciwnym razie istnieje ryzyko zakłóceń na rynku wewnętrznym.”

Zobacz więcej: Ziemniaki

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE