Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - BRUKSELKA

0000-00-00 00:00

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla kapusty brukselskiej, po jej przygotowaniu i zapakowaniu. A. Wymagania minimalne We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, kapusta brukselska powinna być: - Cała, - Zdrowa; nie dopuszcza się kapusty z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią ją niezdatną do spożycia, - O świeżym wyglądzie, - Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, - Nie przemarznięta, - Wolna od owadów i/lub innych szkodników, - Wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, - Wolna od obcych zapachów i/lub smaków. W przypadku odcinania kapusty brukselskiej od łodygi głąbiki powinny być odcinane tuz poniżej nasady liści zewnętrznych. W przypadku odłamywania kapusty brukselskiej od łodygi głąbiki powinny być odłamywane przy nasadzie. Cięcie lub odłamywanie powinno być wykonane czysto bez pozostawiania części łodygi. Jakość kapusty brukselskiej powinna być taka, aby mogły ona: - Wytrzymać transport i manipulacje, oraz - Dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość. B. Podział na klasy jakości Kapustę brukselską dzieli się na dwie niżej określone klasy jakości: a) Klasa I Kapusta brukselska w tej klasie powinna być dobrej jakości. Główki powinny być: - Zwarte, - Zamknięte, - Bez uszkodzeń spowodowanych mrozem. Kapusta brukselska z głąbikami przyciętymi powinna być dobrze wybarwiona. Dla kapusty z głąbikami odłamywanymi od łodygi dopuszcza się niewielkie przebarwienie pierwszych liści. Dopuszcza się niewielkie uszkodzenia zewnętrznych liści spowodowane operacjami przy zbiorze, sortowaniu lub pakowaniu, pod warunkiem, że nie wpływają one na dobrą jakość kapusty. b) Klasa II Do tej klasy zalicza się kapustę brukselską, która nie odpowiada wymaganiom klasy I, ale spełnia wyżej określone wymagania minimalne. Kapusta może: - Być mniej zwarta, - Być mniej zamknięta ale nie otwarta, - Mieć niewielkie uszkodzenia spowodowane mrozem.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem