Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - KAPUSTA

0000-00-00 00:00

Dopuszcza się tolerancje pod względem jakości i wielkości w każdym opakowaniu w odniesieniu do produktu, który nie spełnia wymogów wskazanej klasy. 

Z uwagi na to, że podczas ręcznego lub mechanicznego sortowania mogą powstawać błędy, dopuszcza się tolerancje w zakresie jakości i wielkości. Są one wyrażane wagowo lub liczbowo i dla klas I i II wynoszą 10 % w przypadku tolerancji jakościowych oraz 10% dla wszystkich klas w przypadku tolerancji wielkościowych.
W żadnym wypadku podczas sortowania nie jest dopuszczalne celowe umieszczanie produktów niższej klasy, tak aby mieściły się one jeszcze w dopuszczalnej tolerancji.
Tolerancje są określane poprzez ocenę każdego opakowania wybranego do kontroli i uśrednienie wyniku ze wszystkich ocenianych prób.

A. Tolerancje jakości

a) Klasa I

10% liczby lub masy kapusty głowiastej niespełniającej wymogów klasy lecz spełniającej wymogi dla klasy II lub wyjatkowo mieszczącej się w przedziale tolerancji dla tej klasy.

b) Klasa II

10% liczby lub masy kapusty głowiastej niespełniającej wymogów klasy lub wymagań minimalnych, lecz z wyłączeniem kapusty głowiastej w sposób widoczny dotkniętej gniciem lub innymi zmianami, które czynią ją niezdatną do spożycia.

B. Tolerancje dotyczące wielkości

Dla wszystkich klas 10% liczbowo lub masowo kapusty głowiastej niespełniającej określonych wymagań.

Żadna główka nie może jednak ważyć mniej niż 300 gramów.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem