Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - CZOSNEK

0000-00-00 00:00

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz. Dla czosnku w warkoczach przewożonego luzem (ładowany bezpośrednio do środka transportu), powyższe informacje powinny być podane w dokumentach towarzyszących towarowi, umieszczonych w widocznym miejscu wewnątrz środka transportu. A. Cechy identyfikacyjne Pakujący i/lub wysyłający: Nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy znak firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone w ścisłym powiązaniu ze znakiem firmowym. B. Nazwa produktu - "Czosnek świeży”, „czosnek nie dosuszony” lub „czosnek dosuszony” jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz, - Nazwa odmiany lub typu handlowego („czosnek biały”, „czosnek różowy” itp.), - „Wędzony”, jeśli potrzeba. C. Pochodzenie produktu - Kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna. D. Charakterystyka jakości handlowej - Klasa, - Wielkość (jeśli sortowano według wielkości), określona minimalną i maksymalną średnica,- Ilość pęczków. E. Znak urzędowej kontroli jakości (nieobowiązkowo)

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem