Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport ziemniaków z Polski po 3 kwartałach 2011 roku

2011-12-20 07:02
Źródło: fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS

 

Kraj Jedn miary Ilosc Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 68 092 278 58 919 772 14 926 936 20 306 161
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 62 017 994 53 028 253 13 432 869 18 248 576
Białoruś kg 44 632 659 36 150 219 9 162 431 12 345 874
Mołdowa kg 5 361 475 2 323 000 587 448 804 956
Rosja kg 10 562 882 13 309 772 3 367 342 4 648 684
Ukraina kg 1 460 978 1 245 262 315 648 449 062
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 206 612 174 913 44 016 61 207
Antarktyda kg 1 500 4 080 981 1 286
Azerbejdżan kg 20 000 23 103 5 945 8 000
Kazachstan kg 164 030 106 086 26 610 37 228
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 21 082 41 644 10 480 14 693
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 1 102 6 313 1 594 2 268
Norwegia kg 1 102 6 313 1 594 2 268
RAZEM Unia Europejska : kg 5 866 570 5 710 293 1 448 457 1 994 110
Bułgaria kg 110 725 120 043 30 348 42 229
Cypr kg 104 115 113 732 28 659 37 901
Dania kg 3 6 2 2
Estonia kg 8 610 5 571 1 398 2 014
Irlandia kg 128 636 178 296 44 927 62 698
Litwa kg 430 147 513 654 129 096 178 605
Łotwa kg 78 275 91 477 23 112 33 345
Niderlandy kg 12 810 28 939 7 171 10 173
Niemcy kg 129 350 56 849 14 502 19 761
QQ w ramach handlu z UE kg 1 867 3 826 964 1 302
Republika Czeska kg 739 728 741 516 187 965 253 604
Rumunia kg 1 804 175 1 025 684 259 569 356 317
Słowacja kg 1 780 454 1 957 574 499 705 679 740
Szwecja kg 6 128 32 42
Węgry kg 16 600 21 797 5 240 7 562
Wielka Brytania kg 53 694 75 886 19 072 26 758
Włochy kg 467 375 775 315 196 695 282 057

Po dwóch kwartałach eksport wynosił 62,6 tys. ton, po trzech, jak widać w tabeli 68,1 tys. ton, co oznacza, że w trzecim kwartale z Polski wyeksportowano 5,7 tys. ton. Ziemniaki te trafiły głównie na Białoruś - 3,3 tys. ton. Do Rosji trafiło 1,2 tys. ton, natomiast do wszystkich krajów UE łącznie zaledwie 0,5 tys. ton. Porównując te dane z rokiem 2010 trzeba stwierdzić, że w 2011 udało się wyeksportować bardzo dużo ziemniaków, oraz, że ten rekordowy popyt na rynkach zagranicznych miał miejsce w pierwszej połowie roku i był następstwem bardzo słabych zbiorów w 2010. Cały eksport w 2010 wyniósł 39,4 tys. ton. Białoruś zakupiła 11,4 tys. ton, Mołdowa 13,7 tys. ton a Rosja 8,6 tys. ton. Z krajów UE tylko Czechy, w całym roku 2010 zakupiły więcej ziemniaków, bo około 1 tys. ton, niż w 3 kwartałach tego roku. Inne w roku ubiegłym kupiły mniej niż w pierwszym półroczu tego roku. Jak mało było w Europie ziemniaków na początku tego roku niech świadczy fakt, że aż około 1,5 tys. ton zakupiła Ukraina, która rok wcześniej sprowadziła zaledwie około 0,5 tys. ton. A że w obecnym sezonie sytuacja jest zupełnie inna niech świadczy to, że Ukraina w trzecim kwartale nie zakupiła ani kilograma ziemniaków z Polski.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem