Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

W. Brytania – spadek międzynarodowego handlu ziemniakami

Najnowsze dane handlowe HMRC obejmują okres do czerwca 2020 roku, dając pełny obraz sezonu lipiec-czerwiec 2019/20. Dane pokazują, że zarówno import, jak i eksport ziemniaków (zarówno świeżych, jak i mrożonych) spadły rok do roku oraz w porównaniu ze średnią z 3 lat.

Import
Import ziemniaków świeżych i przetworzonych (waga produktu) do Wielkiej Brytanii w sezonie 2019/20 wyniósł 1,03 mln ton. Jest to spadek o 10 procent w porównaniu ze średnią z 3 lat i o 33 procent rok do roku.

Import świeżych ziemniaków w sezonie 2019/20 wyniósł 203,0 tys. ton, co oznacza spadek o 3 procent rok do roku. Do Wielkiej Brytanii w okresie od lipca do czerwca zostało zaimportowanych 830,9 tys. ton przetworzonych produktów ziemniaczanych, co oznacza spadek o 38 procent rok do roku. Import przetworzonych ziemniaków pozostawał w tyle w zeszłym sezonie od marca, ale spadek ten wzrastał wraz z upływem miesięcy.

Pięć głównych źródeł importu przetworzonych i świeżych ziemniaków generalnie stanowi około 91 procent całkowitego importu, a w 2019/20 nie różniło się to. Jednak zaobserwowano spadek importu ze wszystkich 5 najlepszych miejsc pochodzenia w porównaniu z poprzednim sezonem i ze wszystkich 5 największych z wyjątkiem jednego w porównaniu ze średnią z 3 lat.

Spadek importu nie jest nieoczekiwany, ponieważ pandemia koronawirusa od marca 2020 roku poważnie odbiła się na popycie jako całości. Wraz ze spadkiem ogólnego popytu spadłaby również potrzeba importu.

Eksport
Spadł również eksport świeżych i przetworzonych ziemniaków z Wielkiej Brytanii. Eksport świeżych ziemniaków jest znacznie niższy zarówno od tego z sezonu 2018/19, jak i od średniej z trzech lat. W minionym sezonie (2018/19), a zwłaszcza w drugiej połowie sezonu, odnotowano duży wzrost eksportu świeżych ziemniaków do Europy Wschodniej.

Tylko od stycznia do czerwca 2019 roku wyeksportowano 235,7 tys. ton świeżych ziemniaków, ale cały sezon 2018/19 (lipiec-czerwiec) wyniósł 314,6 tys. ton. W porównaniu do średniej z poprzednich trzech lat dla całego sezonu jest to wzrost o 88 procent. Nawet jeśli uznano sezon 2018/19 jako anomalię i wypracowano średnią z 3 lat w oparciu o sezon 2015 /16-2017/18, eksport świeżych ziemniaków nadal odbywa się głównie od lutego.

Jako miejsce docelowe eksportu Polska znalazła się w pierwszej piątce odbiorców ziemniaków z Wielkiej Brytanii w zeszłym sezonie (2018/19). W tym sezonie (2019/20) ponad połowę eksportu skierowano do tego miejsca docelowego, ale nadal pozostaje na czwartym miejscu z 19,9 tys. ton wyeksportowanych tam z Wielkiej Brytanii. Pozostałe 4 z 5 największych kierunków eksportu do Wielkiej Brytanii w sezonie 2019/20 również odnotowały spadki w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponownie na część tego handlu duży wpływ miała pandemia koronawirusa, która ograniczyła ogólny popyt w tych krajach i prawdopodobnie nie będzie dużym zaskoczeniem zmniejszenie eksportu.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE