Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

O eksporcie i imporcie owoców i warzyw na Fresh Market 2019

2019-10-07 09:00

O pierwszym panelu  konferencji Fresh Market 2019 można przeczytać na łamach portalu fresh-market.pl tutaj. Tematem panelu drugiego był handel zagraniczny owocami i warzywami świeżymi oraz wyzwania, jakie handel ten stawia przed polskimi jego uczestnikami. W panelu udział wzięli:

  • Arkadiusz Gaik – Prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów "Unia Owocowa"
  • Janusz Andziak –  Prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki
  • Ireneusz Komorowski – Prezes Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej
  • Marek Słowiński – redaktor naczelny fresh-market.pl 

W czasie dyskusji mówiono o stanie i perspektywach polskiego eksportu warzyw i owoców, zwłaszcza w kontekście przedłużającej się wojny handlowej z Rosją i embarga dla naszych produktów na tamtejszym rynku.

Fresh MarketDyskutanci zgodzili się z opinią, że od wprowadzenia embarga Rosja zrobiła bardzo dużo, aby rozbudować własną produkcję i w jak największym stopniu uniezależnić się od importu, chociaż w stu procentach jej się to nie udało. Dyskutanci zgodzili się też, że ewentualny powrót na rynek rosyjski, zwłaszcza dla polskich eksporterów będzie bardzo trudny (pamiętajmy, że embargo na dostawy z Polski zostało nałożone wcześniej niż embargo na dostawy z UE i oficjalnie było uzasadniane kwestiami jakościowymi, podczas gdy zablokowanie eksportu z UE było wprost retorsją polityczną). Nie zabrakło też jednak stwierdzenia, że rozwijający się w sztucznych warunkach blokady zewnętrznej konkurencji, przy ogromnym wsparciu finansowym państwa, rosyjski sektor produkcji warzyw i owoców, bardzo mocno i negatywnie odczuje ewentualne zniesienie embarga.

W kontekście eksportu warzyw i owoców pojawiła się oczywiście kwestia Ukrainy, kraju, który w ostatnich latach bardzo mocno stara się zaistnieć na międzynarodowym rynku ze swoją produkcją, a więc jest coraz groźniejszą konkurencją dla oferty polskiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o jabłka i owoce miękkie, ale także warzywa. Paneliści wskazali,. że w tej sytuacji konkurowanie z Ukrainą powinno opierać się na lepszej jakości i lepszym dostosowaniu do wymagań odbiorców, nie na niższych cenach.

Fresh MarketPoruszono też kwestię wielkości polskiej produkcji świeżych warzyw i owoców. Produkcja ta jest na tyle duża, że polski rynek jest za mały, aby ją w całości wchłonąć. Stąd strategiczne znaczenie eksportu dla całej branży. I tu także kluczowymi aspektami zagadnienia powinny być budowa jakości i zdolności do spełnienia wymagań odbiorcy. jednocześnie eksperci zauważyli, że brakuje tu platform handlowych, które obsługiwałyby polski eksport warzyw i owoców na miejscu, w krajach docelowych. Pozwoliłoby to otoczyć nadzorem i opiekom polskie dostawy w krajach docelowych. Można by choćby weryfikować wówczas reklamacje, które w obecnym stanie rzeczy potrafią wykluczyć całą dostawę, gdy  po sprawdzeniu post fatum okazuje się, że problem dotyczył pojedynczych kartonów towaru.

W tej części dyskusji pojawiła się też oczywiście kwestia – dokąd eksportować. Wiadomo, że na rynku unijnym już jest ciasno, bo nie brakuje na nim dużych producentów zarówno warzyw, jak też owoców. Mówiono o obiecujących kierunkach, zwłaszcza dla jabłek i owoców miękkich, czyli o krajach Bliskiego Wschodu i Azji, jednocześnie podkreślając jak wysokie wymagania musi spełnić towar, aby znaleźć uznanie w oczach tamtejszych odbiorów. Z konkluzję tej części dyskusji można uznać stwierdzenie, że to właśnie jakość towaru, a do tego sprawny jego serwis są kluczami do sukcesu, nawet na bardzo konkurencyjnych rynkach. Polska ma możliwości produkowania zdrowych warzyw i owoców, ale potrzebna jest do tego technologia i innowacje, również w zakresie hodowli nowych odmian, odpowiadających bieżącym trendom rynku światowego.

W dyskusji pojawił się też temat ochrony własnego rynku i protekcjonizmu. Tu wnioski były analogiczne jak w pierwszej dyskusji. Polska musi prowadzić politykę otwartego handlu, bo, jak wspomniano wyżej, dostęp do jak największej liczby rynków zagranicznych, jest jej strategicznym interesem. Dlatego nie możemy zamykać się na import i owoce oraz warzywa z innych krajów będą stałą składową polskiego rynku.

Fresh MarketJednak nie oznacza to automatycznej zgody na sprowadzanie towaru marnej jakości i niebezpiecznego pod względem zdrowotnym, a także takiego, który produkowany był w niekonkurencyjnych warunkach. Tu Polska powinna iść w ślady innych krajów unijnych.

Również w budowaniu nawyków konsumenckich takich, jak zwracanie uwagi z jakiego kraju jest dany towar, na wsparciu dla preferowania owoców i warzyw krajowych. Czyli szeroki wybór z wielu krajów tak, ale i świadomość wśród konsumentów tego, co pochodzi z polskich pól i sadów oraz jakie są przewagi polskiej żywności.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE