Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import mrożonego szpinaku po II kw. 2020 r.

Wolumen importu do Polski mrożonego szpinaku (kategoria CN 07103000 - Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy (niegotowany lub gotowany na parze albo w wodzie), zamrożony) wyniósł w pierwszej połowie 2020 roku 9,0 tys. ton, a jego wartość 23,3 mln zł. Oznacza to znaczący spadek importu w tej kategorii w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.

W pierwszym półroczu 2019 roku import mrożonego szpinaku wyniósł bowiem 11,2 tys. ton oraz 27,3 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 2,1 tys. ton, czyli o 19,3 procent oraz spadek wartości o 4,1 mln zł, czyli o 14,9 procent.

Średnia cena mrożonego szpinaku (liczona jako iloraz wartości ogółem przez ilość ogółem) wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 2,58 zł/kg wobec 2,45 zł/kg rok wcześniej. Cena ta zatem wzrosła rok do roku o 5,3 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między pierwszym półroczem 2019 roku i analogicznym okresem roku 2020, to w pierwszej piątce dostawców były one tylko ilościowe. Utrzymała się też zauważalna różnica ilościowa między pierwszą dwójką i pozostałymi krajami.

Na pierwszym miejscu pozostała Belgia zwiększając wolumen dostaw z 3,2 do 5,6 tys. ton.

Na pozycji drugiej utrzymała się Holandia mimo spadku wolumenu z 3,6 do 1,8 tys. ton.

Na miejscu trzecim pozostała Francja przy redukcji wolumenu z 0,7 do 0,5 tys. ton.

Na pozycji czwartej pozostały Niemcy z wolumenem około 0,5 tys. ton.

Na miejscu piątym pozostała Hiszpania, a kraj ten zwiększył dostawy z 0,1 do 0,5 tys. ton.

Najdroższy szpinak mrożony Polska sprowadzała w pierwszym półroczu 2020 roku z Francji – z ceną średnią 4,02 zł/kg, a najtańszy z Holandii – z ceną średnią 2,21 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Belgia

5 648 728

13 891 786

3 193 235

3 515 517

Czechy

43 278

108 223

24 765

26 897

Dania

1 320

3 681

812

882

Francja

542 335

2 177 945

503 917

553 252

Hiszpania

450 635

1 247 528

290 081

320 122

Holandia

1 840 458

4 058 929

921 159

1 008 416

Niemcy

475 527

1 717 986

391 651

429 683

Włochy

10 745

75 060

17 565

18 976

RAZEM

9 013 026

23 281 138

5 343 185

5 873 745

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem